Inovacije i brend strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Inovacije i prognoze

Ipsos pomaže klijentima da ubrzaju dolazak inovacija u današnjem promjenljivom svijetu. Naša ekspertiza počiva na našim inovativnim pristupima, uključujući overnight i istraživanja prilagođena različitim uređajima, neuronauku i kombinovana rješenja.

Klijent

Kako da brže uvodim inovacije?
Kako da korisnicima prikažem prave ideje i rješenja?
Kako da uvećam šanse za uspjeh na tržištu? 
Kako da postignem inkrementalni rast?

Rješenja

Ipsos nudi overnight and device agnostic rješenja, kombinovane kvalitativne i kvantitativne pristupe, i kvantifikovanje potencijala posla. Naša brza i jednostavna jrešenja, provjereni modeli prognoziranja i simulatori u realnom vremenu su izgrađeni na našem Innovation Success Framework – tako da brže možete da donesete bolje odluke.

U fokusu nam je:

Transformacija ideja i uvida u koncepte spremne za testiranje za samo tri dana
Sa Insight Accelerator možemo da vam pomognemo da kreirate i provjerite uvide i ideje – i da ih pretvorite u koncepte spremne za testiranje – za samo tri dana.

Testiranje uvida, ideja i koncepata za samo 24 sata

Nudimo moćna rješenja za sticanje uvida preko noći, testiranje ideja i koncepata. Naša super-brza rješenja imaju ključne prednosti: mogućnost izvođenja na raznim uređajima, dokazane mjere uspješnosti i ugrađenu optimizaciju.

Testiranje koncepata i proizvoda
Naše inovativno testiranje koncepata uključuje potrošače u istraživanja koja je moguće sprovoditi na raznim uređajima i u koncepte koji će ih oboriti s nogu. Dobićete pobedničke koncepte, optimizaciju, Archetype profiling (da li imate Breakthrough, Niche, Premium ili druge vrste inovacija?) i opciju za prognozu. Uz sve to, vaši koncepti će biti upoređeni sa stvarnom konkurencijom.

Efikasna optimizacija koncepata
Sa InnoConstruct, možete da testirate i sakupite najbolje elemente koje ćete da uključite u vaš koncept. S obzirom da koristimo mjere koje nisu „iskrivljene“ prema novim proizvodima, ne morate da brinete da ćete prerano odbaciti ideje koje remete koncept. Dostupne su prognoze prodaje – bez potrebe da se ponovo testira optimalan koncept.

Prognoze
Treba da znate kako će proći vaše inovacije na tržištu – tako da možete da zauzmete pravi kurs, upravljate očekivanjima i pripremite se za lansiranje. Mi nudimo prognoziranje kroz cio ciklus – od testiranja ideja do punog standardnog testa tržišta – uz pomoć modela Designor i Vantis. Takođe ne moramo da prikupljamo podatke istraživanja da bismo ocijenili vaše mogućnosti za inovacije – koristeći našu ekspertizu o strukturi tržišta, možemo da procijenimo prodajni potencijal novih proizvoda u različitim kategorijama i na različitim tržištima u veoma ranim fazama procesa inoviranja.

Studije slučaja

Napravite nove koncepte za 3 dana: internacionalna farmaceutska kuća iz Francuske je pronašla inovativne formate vitamina za koje su smatrali da će učiniti potrošnju učestalijom. Uz pomoć Insight Accelerator, mogli smo da napravimo i testiramo 40 uvida, zatim da napravimo i testiramo 20 ideja na osnovu pobedničkih uvida, i da na kraju pretvorimo pobedničke ideje u 5 koncepata – sve za 3

Brzo dođite do velikih inovacija: Američki lanac restorana je trebalo brzo da uvede nove proizvode u svoj meni. Sa overnight testiranjem ideja, naš klijent je mogao da skrati proces za dva mjeseca, da poveća stopu uspješnosti testiranja koncepata za 20%, i da upola smanji troškove.

Utvrdite potencijal novog koncepta: proizvođač je želio da uvede novi brend i razmatrao je tri koncepta. Sa načinom testiranja koncepata koji smo mi razvili, klijent je dobio informaciju da su profili njegovih koncepata I ja, Precijenjeno i Dobar početak. Odluka da se iskoristi koncept Dobar početak je bila laka.

Izađite sa najboljom idejom: željeli smo da saznamo optimalnu kombinaciju uvida, benefita i mirisa antibakterijskog sapuna. Testiranjem u konkurentnom kontekstu i uz pomoć naših provjerenih modela, mogli smo da pronađemo najbolju kombinaciju. Rezultati su bili spremni za prognozu i klijent je oblikovao svoje reklame.

Izmjerite mogućnosti za inoviranje bez podataka istraživanja: svjetski proizvođač robe široke potrošnje je želio da uvede inovacije u nekoliko zemalja i u nekoliko različitih kategorija. Pomogli smo im da pronađu nekoliko kombinacija zemlje i kategorije koje su ispunjavale njihove prodajne ciljeve za inovacije. Ove informacije su im pomogle da pokrenu proces uvođenja inovacija i da uštede vrijeme i novac.