Socijalna istraživanja I korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Internacionalna istraživanja

Ipsos iza sebe ima godine istraživanja trendova na svjetskom nivou. Uz pomoć naših etabliranih proizvoda i svjetske mreže Ipsos stručnjaka, potpuno smo spremni da izađemo u susret potrebama javnih i privatnih sektora, agencija, organizacija i vlada.

Klijent

  • Razumijevanje i analiza ponašanja i stavova građana-potrošača u različitim zemljama i kulturama.
  • Praćenje razvoja fenomena tokom vremena.
  • Razumijevanje poslovne i investicione klime.
  • Testiranje, praćenje i evaluacija komunikacionih kampanja koje se sprovode u više zemalja.
  • Uticaj i efikasniji rad sa interesnim grupama i ljudima čije mišljenje utiče na formiranje stavova opšte populacije kroz razumijevanje njihovih gledišta.
  • Evaluacija programa koji se sprovode u više zemalja, u razvijenim i djelovima svijeta u razvoju.

Rješenja

Obilje podataka o javnom mnjenju kojima raspolaže Ipsos omogućava našim klijentima da nalaze koji ih zanimaju stave u potreban kontekst – od našeg mjesečnog Global @dvisor istraživanja o stavovima građana u preko 20 zemalja, do specijalizovanih timova koji kreiraju i sprovode složena socijalna istraživanja u više zemalja istovremeno, koristeći čitav niz kvantitativnih i kvalitativnih pristupa i naše baze podataka. 

Članovi našeg internacionalnog istraživačkog tima su stručnjaci za kreiranje i sprovođenje složenih socijalnih studija u više zemalja istovremeno, pomoću čitavog niza kvantitativnih i kvalitativnih pristupa. Naša svjetska mreža pokriva 87 zemalja i ima mogućnosti za terenski rad u skoro svakoj zemlji na svijetu.

Sa iskusnim internacionalnim stručnjacima za istraživanja, najsavremenijim alatima za koordinaciju i našom metodološkom ekspertizom, našim klijentima iz javnih, privatnih i neprofitnih sektora obezbjeđujemo podatke visokog kvaliteta iz skoro svake zemlje na svijetu.

Sindikalizovano istraživanje
Ipsos Global @dvisor je mjesečno online istraživanje koje uključuje 18500 ljudi u više od 20 zemalja svijeta.

Global @dvisor obezbjeđuje podatke i za Ipsos sindikalizovane izvještaje i za istraživanja prilagođena potrebama individualnih klijenata.  Pošto je potpuno fleksibilan alat, može da bude prilagođen vašim potrebama – bilo da želite da postavite jedno pitanje ili da ispitate širi opseg stavki, i može da pokriva svih 25 zemalja ili samo nekoliko.

Svakog mjeseca, Global @dvisor pokriva 63% svjetske populacije i zemlje koje sa 82% učestvuju u svjetskom BDP-u.   

Zemlje i veličina uzorka:  N=1,000:  Australija, Brazil, Kanada, Kina, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Indija, Italija, Japan, Španija i SAD.

N=500:  Argentina, Belgija, Čile*, Kolumbija*, Mađarska, Izrael, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Južna Koreja, Švedska i Turska.

Plan za 2016: Istraživanje se sprovodi  trećeg ponedjeljka svakog mjeseca, a podaci se isporučuju drugog utorka sljedećeg mjeseca.

Globalni sindikalizovani izvještaji

PCSI – sprovodi se od 2010, The Thomson Reuters/Ipsos Monthly Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) je mjesečno, nacionalno reprezentativno istraživanje stavova potrošača o trenutnom i budućem stanju lokalne privrede, o ličnoj finansijskoj situaciji, štednji i povjerenju kao uslovu za velika ulaganja.

The Economic Pulse of the World – Ovaj mjesečni G@ izvještaj ispituje stavove građana o trenutnoj situaciju privredi njihove zemlje, radi sticanja globalnog uvida.

Istraživanja prema potrebama naručioca

Ipsos redovno sprovodi kvantitativna i kvalitativna istraživanja na opštoj populaciji, kao i ciljana i elitna istraživanja širom svijeta. Broj i kvalitet naših složenih studija u više zemalja istovremeno su bez konkurencije. Tokom proteklih nekoliko godina smo uspješno sproveli veoma obimne studije za niz klijenata, za svjetske i nacionalne organizacije, uključujući i međunarodne finansijske institucije, UN agencije, internacionalne i multilateralne institucije i agencije, internacionalne fondacije i NVO, akademske institucije i druge organizacije sa internacionalnim fokusom.

Studije slučaja

Jedno međunarodno udruženje je koristilo G@ da uradi istraživanje o radno aktivnom stanovništvu u preko 20 zemalja i da ispita njihove stavove o preseljenju radi zaposlenja. Rezultati su organizaciji doneli veliko priznanje i unaprijedili je u međunarodno priznatog igrača u njenom sektoru djelovanja.

Jedna međunarodna neprofitna mreža je koristila G@ za godišnje istraživanje na građanima u 24 zemlje o njihovim stavovima o rastućim prijetnjama širom svijeta. Rezultati se koriste za praćenje zabrinutosti građana iz godine u godinu i daju uvid vladama u to šta njihovi građani misle.

Jedan veliki proizvođač energije je ispitao koji su to najveći problemi na nivou mjeseca, da bi unaprijedio svoj rad.

Vladina agencija odgovorna za pružanje međunarodne pomoći je mjerila ekonomske i društvene troškove nasilja nad ženama i djevojkama u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Studija je obezbijedila nove empirijske dokaze o ekonomskim i socijalnim troškovima nasilja nad ženama i djevojkama, informisala javnost i usmjerila socijalne politike kada su u pitanju zakonski okvir, zdravstvene i socijalne usluge, kao i promjena društvenih normi koje stoje u osnovi nasilja nad ženama.

Istraživanje rađeno za jednu finansijsku instituciju ispitivalo je stavove pripadnika romske i ne-romske populacije u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope, kao prvi korak ka poboljšanju života Roma, kroz razumijevanje stavova i percepcija koje sprječavaju njihovu integraciju u šire društvo.