Socijalna istraživanja I korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Lokalna sindikalizovana istraživanja

Ipsos nudi niz sindikalizovanih (uključuju više klijenata) istraživanja lokalno i na svjetskom nivou, koja uključuju širok opseg tema, sektora, djelatnosti i trendova.

Klijent

Kako mogu da ispitam javno mnjenje o glavnim pitanjima od nacionalnog interesa mjesečno?
Kako da saznam stavove i mišljenja pripadnika elite i pripadnika interesnih grupa koje formiraju javno mišljenje?
Kako mogu da dođem do nezavisnih podataka koji će ispunjavati moju potrebu da budu neutralni?

Rješenja

Sindikalizovana studija znači istražiti šta prevozna sredstva znače onima koji ih koriste za odlazak na posao – to je zajedničko vozilo sa zajedničkim troškovima. U sindikalizovanoj studiji, pretplatnici dijele troškove prikupljanja podataka za grupu osnovnih pitanja. Tako je cijena izveštaja samo dio cijene studije koja bi bila rađena samo za jednog klijenta.

Grupa pretplatnika na studiju dijeli rezultate istraživanja u sindikalizovanoj studiji. Svaki pretplatnik dobija sveobuhvatan izveštaj o nalazima studije za koje je zainteresovan.

Ipsos nudi niz sindikalizovanih istraživanja koja uključuju širok opseg tema, sektora, djelatnosti i trendova.

Studije slučaja

Glavna prednost ovih istraživanja je da pružaju nezavisan i isplativ pristup interesnim grupama do kojih je teško doći i da pomažu kompanijama i organizacijama svih vrsta da upravljaju svojom reputacijom, komunikacijama i znanjem o djelatnosti.