Survey Management, prikupljanje podataka i isporuka: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Omnibus

Kao agencija koja se bavi istraživanjima tržišta na svjetskom nivou, Ipsos nudi niz različitih vrsta omnibusa kreiranih tako da ispune vaše potrebe u smislu geografske pokrivenosti, reprezentativnosti uzoraka, brzine i konkurentnih cijena. Takođe nudimo međunarodnu koordinaciju i možemo da ponudimo rezultate u nizu formata jednostavnih za korišćenje.

Klijent

Uzimajući u obzir vaše ciljeve istraživanja, geografske zahtjeve, ciljnu grupu, zahtjeve u vezi sa odnosom cijene i kvaliteta isporuke, naš tim će raditi sa vama da bi predložio najbolja rješenja za vaše potrebe – imamo online, licem u lice, telefonske i internacionalne omnibus alate, čiji je cilj da vam pomognu da riješite vaše poslovne izazove.

Rješenja

Online Omnibus (I-Omnibus) predstavlja savršen kompromis između brzine, cijene i reprezentativnosti uzorka i idealan je za lokalna i internacionalna istraživanja.

Omnibus licem-u-lice (Capibus) nudi najreprezentativniji uzorak populacije. Ovo sveobuhvatno istraživanje uključuje veliki broj informacija o ispitaniku i domaćinstvu, od standardne demografije do stvari kao što su za šta koriste internet i da li ispitanici posjeduju konzolu za igrice. Sve ove informacije su dostupne, bilo za targetiranje određenih ispitanika za određena pitanja ili za profilisanje vaših rezultata.

Telefonski Omnibus (CATI) (Computer Assisted Telephone Interviewing) nudi najbrže dostupne informacije od svih offline modela. Nalazi mogu da budu dostupni već 3 dana nakon konačnog dogovora oko upitnika. Prikuplja veliki broj informacija o ispitaniku i domaćinstvu, od standardne demografije do stvari kao što su stanovanje i pristup internetu. Sve ove informacije su dostupne, bilo za targetiranje određenih ispitanika za određena pitanja ili za profilisanje vaših rezultata.

Internacionalni Omnibus se koristi za istraživanja o bilo kom svjetskom tržištu. Sproveli smo omnibus istraživanja u preko 50 zemalja širom svijeta i izgradili široku mrežu saradnika sličnih nama. Svi ovi saradnici su posvećeni sprovođenju savršenog omnibus istraživanja i rade u skladu sa našom strogom kontrolom kvaliteta i tako garantuju da će vaše istraživanje biti sprovedeno bez problema.

Studije slučaja

Bihevioralna studija u više zemalja
Pristup i korišćenje Interneta (posebno za e-mail) nastavljaju da rastu, zajedno sa potencijalom reklamnih e-mail-ova (spam) da postanu "junk mail" današnjice. Koliko to zaista može da bude efikasno? Naš klijent je trebalo da odluči da li je spam-ovanje isplativ način da se približi budućim korisnicima za niz online usluga i kategorija proizvoda. Koristeći Online Omnibus na raznovrsnim tržištima kao što su ona u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, SAD, Kanadi i Brazilu, mogli smo da procijenimo udio spam pošte koja je obrisana prije nego što je pregledana, koje su demografske grupe najpodložnije spam marketingu, koje usluge/kategorije proizvoda imaju najviše uspjeha kao rezultat spam-ovanja, kao i stepen zadovoljstva kupovinom na osnovu spam-a.

Sindikalizovano istraživanje
Dugi niz godina sprovodimo veliku sindikalizovanu finansijsku studiju kroz Omnibus licem-u-lice. Studija obuhvata investicije, poznavanje brendova, imidže brendova, praćenje medija i namjeru kupovine. Istraživanje se isporučuje svim članovima kroz Memphis Survey Explorer. Ovaj softver omogućava korisnicima da vrše složene unakrsne analize i da jednim klikom prave grafikone i tabele. Takođe smo uspješno upotrijebili podatke dobijene kroz ovo istraživanje da bismo predvidjeli vjerovatnoću promjena na tržištu dionica

Globalna zdravstvena studija
Velika farmaceutska kompanija traži informacije o učinku njihove marke u konkurentnom internacionalnom kontekstu. Kao dio naše globalne omnibus usluge, možemo da ponudimo sveobuhvatno znanje o oblastima koje naš klijent želi da istraži, ekspertizu u razumijevanju kulturalnih upliva na kontekst istraživanja i brze rezultate (tabele, prezentacije i SPSS data file). Ova studija se sprovodi već više od 4 godine i nalazi se koriste za donošenje strateških poslovnih odluka.