Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Planiranje i kreiranje sadržaja i komunikacija

Fantastični sadržaji i kampanje počinju sa idejama koje dobro zvuče. Bez obzira da li osmišljavate glavnu poruku za vođenje kampanje i sadržaja za više tačaka kontakta, ili planirate najefikasnije medijske strategije kako biste došli do prave publike u odnosu na ciljeve vaše glavne kampanje, Ipsos Connect vam pruža uvide pomoću kojih to možete bolje da uradite.

Klijent

Svijet koji nastanjuju brendovi se brzo mijenja. Fragmentacija medija, umnožavanje platformi i dramatične promjene u ponašanju otežavaju vašem brendu da prokrči sebi put i privuče pažnju. Takođe je teže odrediti kako najbolje rasporediti oskudne resurse na više tačaka. Trebalo bi da odvojite veći budžet za digitalne platforme, ili je još uvek najsigurnije igrati na kartu televizije?

Istovremeno se uloga brendova u životu ljudi i način na koji ih biraju sporije mijenjaju. Prema našem iskustvu, brendovi koji usmjeravaju svoje napore na stvaranje velikih ideja i planiranje kako najbolje da ostvare ciljeve svoje kampanje preko medija osvajaju pažnju gledalaca i stvaraju želju za brendom.

Rješenja

Istraživanje komunikacija u ranoj fazi kako bi se omogućilo stvaranje kampanja koje pokrivaju više dodirnih tačaka u cilju izgradnje brenda kroz snažnu Big Idea 

Poruke komunikacije (big ideas) su važnije nego ikada prije. One mogu da osnaže kreativne slobode kristalizacijom strategije za sve komunikacije brenda. One mogu dovesti do izuzetnih komunikacija koje mogu proći u različitim regionima i formatima. Ipsos Connect pruža detaljne povratne informacije od strane potrošača o porukama marke koje se koriste kao smjernice za vođenje čvrstih, usmjerenih, kreativnih, konsultativnih sastanaka sa klijentom.

Bez obzira na poslovne potrebe, brend ili tržište, mi koristimo kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih tehnika, tradicionalnih i onih koje se tek pojavljuju (npr. System 1 measures, social, instant communities), da bismo učili i koristili u okruženju koje njeguje i razvija big ideas.

Studije slučaja

Sarađivali smo sa brendom prehrambenih proizvoda kako bismo joj pomogli da uđe u značajnu i osvježenu priču o brendu. Nakon što je identifikovao emocionalnu poruku, klijent i agencija su se usmjerili na kreiranje ideje koja ne samo da je dovela do snažnog uticaja brenda u regionu, već i do online kampanje koja se poput požara brzo proširila.

Klijent, koji troši ~ $ 2M na lokalnom nivou, razmatrao je smanjenje izdvajanja za TV u okviru svoje grupe medija. Rezultati studije MediaTIPs su pokazali da prethodna alokacija sredstava na medije od $ 2M nije bila optimalna i da bi smanjivanje ukupne potrošnje na TV negativno uticalo na ključne ciljeve brenda u smislu njegove poznatosti i razumijevanja.