Inovacije i brend strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Razumijevanje tržišta

Razumijevanje tržišta je osnova za skoro sve marketinške aktivnosti. Ipsos ima za cilj da razumije ljude, brendove i tržišta, da bi unaprijedio poslovni rast.

Klijent

Kako da ubrzam donošenje odluka da bih išao u korak sa tržištem?
Kako da segmentiram moje potrošače, kupce, proizvode ili prilike kada se moje usluge koriste?
Kako da prepoznam platforme za inovacije i neispunjene potrebe?
Kako da bolje targetiram moje potrošače?
Kako da (re)pozicioniram moj brend?
Kako da optimizujem moj brend i ponudu proizvoda?
Kako da prepoznam opseg koji moj brend može da dostigne?

Rješenja

Naši stručnjaci će vam pomoći da otkrijete, izmerite i ustanovite prioritetne prilike za rast na tržištu, i da prepoznate platforme za inovacije. Naša rješenja su povezana sa poslovnim ishodima, kroz naprednu analitiku i aktivacione radionice.

U fokusu nam je:

Novi Usage & Attitudes uz korišćenje različitih izvora informacija

Da bismo pomogli našim klijentima da održe korak za razvojem, Ipsos se pomjera sa velikih opsežnih studija na brze digitalne informacije iz više izvora. Naš novi Usage & Attitude pristup integriše niz najsavremenijih tehnika, sa ciljem ubrzanja procesa donošenja odluka:

  • Social Listening
  • Kvalitativni pristupi
  • Racionalizovana istraživanja koja je moguće raditi na više uređaja
  • Dodatni moduli kao Brand Dip, Mobile Diary, Shopper i Pop-Up-communities

Pametna segmentacija

Ne postoji “jedno rješenje,” već niz preduslova za izvođenje uspješne segmentacije. Pomoći ćemo vam da izaberete ključne varijable za segmentaciju za vaše poslovne izazove, koji će imati snažan uticaj na segmente, kao i na primjenljivost rezultata.

Struktura tržišta

Naš rad na strukturi tržišta detaljno opisuje kako potrošači organizuju proizvode, brendove i artikle kada kupuju, koriste i troše. Isporučujemo strukturalne mape sa različitim domenima, koje su obogaćene informacijama o potrebama, prilikama, stavovima, korišćenju i demografiji.

Studije slučaja

Budite sigurni da ćete saznati najvažnije informacije: Naš klijent koji se bavi potrošačkom elektronikom je želio da sprovede U&A studiju koja će zaista dati odgovore koje je “potrebno da znaju” a preskočiti ono što je “lijepo da znaju”. U prvoj fazi, sproveli smo desk istraživanje i social listening da bismo identifikovali koje informacije nedostaju kompaniji, našem klijentu. Zatim smo koristili istraživanje na mobilnim uređajima da bismo prikupili informacije o dubljem razumijevanju tržišta i gradili na hipotezama prve faze. Poslije toga smo upotrijebili Pop-Up Community za dublji uvid u najrelevantnije potrebe potrošača. Umjesto jednog istraživanja, ovaj pristup je omogućio našem klijentu da “poveže tačkice”. Klijent je već uveo nekoliko ideja sa velikim potencijalom zahvaljujući iterativnoj prirodi ovog pristupa.

Ko stoji iza potreba? Proizvođač hrane je želio da sprovede studiju o segmentaciji, da bi razumio u kojim prilikama se javljaju koje potrebe. Sproveli smo studiju koja mu je pomogla da razumije različite potrebe potrošača na rastućem tržištu grickalica. Naoružan ovim informacijama, klijent je mogao da poveže sadašnji portfolio kompanije sa relevantnim oblastima i da identifikuje “teren” za nove ideje za grickalice.

Identifikacija mogućnosti: koristili smo Market Structure da bismo pomogli klijentu da razumije poziciju svoje kategorije pića na tržištu. Obezbijedili smo perceptualnu mapu (uključujući moguće zamjene i obližnje kategorije) koja je pomogla klijentu da identifikuje praznine i dugoročne okvire za inovacije.