Inovacije i brend strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Rješenja vezana za zdravstvo

Raspoređeni u 40 zemalja, naših 600 eksperata podržava naše klijente tokom cijelog ciklusa života brenda.

Klijent

1. Ekonomska strategija: kako da identifikujem prave alate u pravo vrijeme za komercijalizaciju?

 • Kako izgleda budući rast ovog tržišta?
 • Koje su potencijalne mogućnosti za moj resurs?
 • Kako da odredim prioritete?
 • Kakva je struktura tržišta i na šta da se fokusiram?
 • Kakav dizajn klinike će biti uspješan?
 • Kako da određujemo cijene na najbolji način? 

2. Lansirajte najbolje: kako da kreiram i izgradim moje brendove?

 • Kako da gradim anticipaciju i potražnju korisnika?
 • Koja je optimalna strategija lansiranja mog brenda?
 • Kako da postavim cijene koje će se najviše isplatiti?
 • Kako da kreiram najbolju poziciju za moj brend?
 • Kakva bi trebalo da bude moja reklamna strategija?
 • Kako da organizujem i usmjerim moj prodajni tim?

3. Optimizacija učinka: kako da maksimizujem potencijal brenda?

 • Kakva taktička unaprjeđenja će doprinijeti da moj brend brže dostigne najveću prodaju?
 • Kako da ubrzam put ka najvećem mogućem udjelu za moj brend i odbranim se od strategija konkurencije?
 • Da li je pozicija mog brenda u skladu sa ciljanim potrošačima?
 • Kakav je uticaj (povrat ulaganja) moje tržišne aktivnosti?
 • Kako percipiraju mene u odnosu na konkurenciju?
 • Kako da zaštitim moj brend od generičkih ulaza?

4. Protok i iskustvo pacijenata: Kako da shvatim iskustvo pacijenata u sredini sa više interesnih grupa?

 • Gdje se uklapa/bi mogao da se uklapa moj molekul u tok liječenja?
 • Šta bi trebalo da uradim da bih unaprijedio tržište za moj molekul?
 • Kakav je protok populacije pacijenata kroz sistem liječenja?
 • Koliko je važno zdravstveno osiguranje za tok liječenja?
 • Kakve odluke donose pacijenti i kada?
 • Kako najbolje komunicirati sa pacijentima koji pate od određenih bolesti? 

Rješenja

Mi koristimo sveobuhvatne pristupe, terapeutsku ekspertizu i poznavanje tržišta da bismo stavili potrebe klijenta u fokus:

 • Integrated Research Frameworks: Svakom klijentu dajmo najbolje što Ipsos ima, koristeći najadekvatnije metodologije iz naših portfolia – često kreiramo naručena rješenja koja kombinuju prilagođena, sindikalizovana i druga istraživanja. Takođe redovno koristimo najnovije istraživačke tehnike from our consumer colleagues da bismo odgovorili na poslovna pitanja naših klijenta iz zdravstva. 
 • Global Real World Evidence: Naša Global Therapy Monitors obuhvata najveći u djelatnosti portfolio sindikalizovanih podataka o prepisivanju ljekova – a mi smo vješti u kombinovanju sindikalizovanih i naručenih pristupa da bismo obezbijedili dublje uvide i veću vrijednost. Dostupne su i dodatne sindikalizovane usluge koje koriste Therapy Monitor podatke. Više na.
 • Global Centres of Excellence (CoEs): Naši Global Centres of Excellence koriste našu ekspertizu i liderstvo kroz naše timove u 44 zemlje. Pokrivamo: onkologija; virologija i bolesti jetre; autoimune bolesti; dijabetes; rijetke bolesti; medicinski uređaji i dijagnostika; napredna analitika; dokazi, vrijednost i pristup na svjetskom nivou; prikupljanje podataka u zdravstvu; Digital; i Connected Health.

Studije slučaja

Praćenje brendova u onkologiji na svjetskom nivou
Da bi potkrijepio svoje strateške odluke, naš klijent iz oblasti farmacije je želio rezime svih svojih brendova, da bi vidio njihov učinak međusobno i u regionu. Koristeći ekspertizu i resurse Oncology Centre of Excellence, Ipsos je objedinio različite izvore podataka da bi postigao klijentov cilj: Global Oncology Monitor (najsveobuhvatnija svjetska sindikalizovana baza podataka o liječenju kancera); naručenu studiju o registraciji pacijenata i naručeni upitnik o klijentovim ključnim ciljevima učinka. Klijent sada može da prati učinak svih svojih brendova kroz niz ključnih indikatora učinka. Isporuka preko portala znači da je viša uprava globalno usaglašena, a prednosti sindikalizovanog i objedinjujućeg pristupa dodaju vrijednost.

Connected Health – uređaji koji se nose na tijelu, aplikacije, biosenzorni uređaji i druge nove tehnologije se koriste za praćenje i upravljanje našim zdravljem – potencijalno mijenja igru globalno. U skladu sa tim, Ipsos Healthcare je sproveo prvo Ipsos International Survey on Connected Health 2016, dajući sveobuhvatnu sliku o shvatanju i korišćenju connected health. Obuhvatajući 3 kontinenta i 11600+ intervjua sa opštom populacijom, ljekarima i pacijentima, izvještaj takođe uključuje jedinstvenu segmentaciju prema preferenciji tehnologije među pacijentima koji pate od dijabetesa tipa 2s. Do danas, rezultati su predstavljeni na HIMSS mHealth Summit i Health 2.0; oni koji su kupili izveštaj mogu da koriste uvide za razvijanje proizvoda, razumijevanje neispunjenih potreba, oblikovanje poruka, identifikaciju kanala komunikacije i mnogo više.

Real World Evidence o uticaju biosimilara
S obzirom da je u toku uvođenje ‘biosimilara’, jako je važno razumjeti kakav će uticaj ovi proizvodi imati na sadašnji način liječenja – i za originatore brendiranih proizvoda i za one koji razvijaju biosmilare. Ipsos Healthcare’s syndicated Autoimmune Biosimilar Impact Study nudi sveobuhvatno rješenje usmjereno na budućnost. Ono kombinuje perceptualno istraživanje među ljekarima i fondovima, sa opsežnim podacima o pacijentima iz Ipsos’ Global Therapy Monitors. Nakon primjene napredne analitike na ove podatke, dobijamo tržišne mape budućnosti za AI biosimilare. Pretplatnici (i farmaceutske i biotehnološke kuce) su stekli uvid u stopu prihvatanja biosimilara, moguće populacije pacijenata, karakteristike koje će pospješiti upotrebu biosimilara i mnogo više.