Socijalna istraživanja I korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Social Research Institute

The Social Research Institute je svjetski lider u istraživanjima percepcije građana, korisnika javnih usluga i drugih interesnih grupa, uključujući članove, zaposlene, donore, medicinske radnike i glasače.

Klijent

  • Premošćavanje jaza između vlade i javnosti.
  • Ispitivanje stavova građana i drugih interesnih grupa i utvrđivanje njihovih problema.
  • Konsultovanje ogromnog broja interesnih grupa u vezi sa temama od značaja.
  • Procjena i postavljanje standarda zadovoljstva usluga
  • Opažanje promjena u ponašanju građana-potrošača i utvrđivanje trendova i njihovih implikacija.

Rješenja

Mi dizajniramo, razvijamo i sprovodimo specijalno prilagođena istraživanja za klijente u vladi i javnom sektoru, da bismo im pomogli da donose bolje odluke zasnovane na stvarnom stanju.

Naši ekspertski timovi u svakoj od zemalja dubinski poznaju sektor i na raspolaganju su donosiocima odluka u vezi sa nizom javnih politika.

Anketiranje građana i interesnih grupa

Ipsos koristi veliki broj kvantitativnih i kvalitativnih metodologija, uključujući anketiranje licem-u-lice, mail, online, preko društvenih mreža, social listening, javne rasprave, fokus grupe (uživo i online), dubinske intervjue, CitizensLabs, i etnografiju, kroz koje traži mišljenje građana/interesnih grupa o nizu važnih tema i problema, i obezbeđuje informacije i dokaze koji pomažu donosiocima odluka u javnom sektoru da razviju i ocijene svoje politike, programe i komunikaciju. Zajedno sa našim klijentima pronalazimo, segmentiramo i profilišemo njihovu glavnu ciljnu grupu, i utvrđujemo kako bi bilo najbolje uključiti postojeće i potencijalne ciljne grupe.  

Upravljanje ponudom i poboljšanje javnih usluga

Mi pomažemo lokalnim, regionalnim i vladama država da razumijeju sve nijanse javnog mnjenja i ponašanja u vezi sa društvenim i ekonomskim momentima.

Veliki obim posla koji uradimo širom svijeta nam obezbjeđuje kontekst u kom možemo bolje da protumačimo rezultate koji se odnose našeg klijenta i tako imamo dublji uvid i obavimo sveobuhvatnije analize.

Evaluacija politika, procjena uticaja i programa

Naše obimno iskustvo saradnje sa vladama i neprofitnim organizacijama omogućava nam da koristimo uskostručni pristup i potrebne istraživačke tehnike da bismo ustanovili kakav uticaj je ostvarila neka intervencija ili program, da bismo utvrdili koja intervencija ili program je najefikasniji (i u kojoj situaciji) i da bismo definisali zašto neka intervencija ili program funkcioniše, a neki ne.

Internacionalni razvoj

Ipsos je stručno osposobljen za ispitivanje niza međunarodnih programskih oblasti razvoja i javne diplomatije, kao što su: poljoprivreda, civilno društvo, ublažavanje konflikata, demokratija, ljudska prava, upravljanje, privredni rast i trgovina, obrazovanje, finansije i ekonomska inkluzija, životna sredina i prirodni resursi, razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta, zdravlje i ishrana stanovništva, pol, međunarodna diplomatija i saradnja i humanitarna i pomoć kod prirodnih nepogoda.

Ipsos redovno sprovodi kvantitativne i kvalitativne studije o opštoj populaciji, kao i istraživanja o ciljnim i elitnim grupama, širom svijeta. Ipsos je takođe dobro osposobljen za evaluaciju programa, kao i pripremu evaluativnog okvira, logičke modele, eksperimentalne i ne-eksperimentalne studije o procjeni uticaja, procjenu potreba programa, sisteme za praćenje učinka, sakupljanje i analizu primarnih i sekundarnih podataka i isporuku analitičkih izvještaja i strateških preporuka.

Zdravstvo

Razvili smo strateške istraživačke programe za vlade, neprofitne organizacije, bolnice, integrisane zdravstvene sisteme, nacionalna i regionalna zdravstvena osiguranja i druge organizacije koje se bave zdravstvenom zaštitom.

Nudimo sveobuhvatan niz usluga i metodologija usmjerenih na percepciju javnosti i pacijenata (i kvalitativne i kvantitativne) i tako pomažemo zdravstvenim radnicima i donosiocima odluka o zdravstvenom sistemu da zasnivaju svoje odluke na dokazima.

Razvijamo i sprovodimo evaluacije programa i real-time studije o iskustvima koje mjere postignuća (i realna i doživljena) i obezbjeđuju preporuke za kontinuirani razvoj.

Komunikacija, kampanje, brendiranje, promjene ponašanja

Mediji i ispitivanje javnog mnjenja

Tokom protekle dvije decenije, gradimo naš brend tako da znači tačnost, istinu i uvid. Za naše klijente sprovodimo istraživanja javnog mnjenja i tržišta, ova istraživanja se objavljuju u medijima, dajemo ih drugim interesnim grupama, kao što su vlade, ili ih klijent koristi za reklamiranje i za prateće materijale.

Politika i izbori

Definišuća karakteristika demokratije je pravo građana da glasaju i Ipsos ima pregršt iskustva u sprovođenju visokoprofilisanih političkih i izbornih istraživanja. Sa više od 30 godina iskustva u istraživanju političkih stavova, i sa obimnom metodološkom ekspertizom, klijentima garantujemo pronicljive i provjerljive rezultate.

Društveni trendovi

Pomažemo klijentima da identifikuju duboke društvene trendove, lokalno i internacionalno.

 

Studije slučaja

Naš specijalizovani Policy and Evaluation tim sprovodi niz projekata evaluacije u UK, za evropske i internacionalne klijente u javnom i neprofitnom sektoru. Naš multidisciplinarni tim stručnjaka za evaluaciju, ekonomista i eksperata za politike nas usmjerava prilikom sprovođenja obimnih socijalnih studija, kroz sve oblasti politika, da bismo našim klijentima obezbijedili visokokvalitetna i potpuna rješenja.

Istraživanje jedne nacionalne vlade, na svjetskom nivou, koje obuhvata stavove o nuklearnoj energiji, javno mnjenje o alternativnim izvorima energije, percepciju dugoročnih problema životne sredine i energije, u cilju donošenja odluka o alternativnim izvorima energije.

Nacionalno istraživanje o zdravlju, u kom se procjenjuje zdravstveno stanje populacije, identifikuju manji zdravstveni problemi i potrebe, utvrđuje upotreba zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika njima, procjenjuje učestalost i distribucija zdravstvenih indikatora, stiče precizan uvid u polne, starosne, socio-ekonomske i geografske razlike kada su u pitanju zdravstveno stanje, izloženost faktorima rizika, korišćenje zdravstvenih usluga i istražuju mogući trendovi kada je u pitanju zdravstveno stanje populacije. Rezultati su korišćeni za pripremu preporuka za buduće programe i kao osnova za razvoj politike.

Kvalitativno istraživanje o novoj politici u vezi sa troškovima vrtića za zaposlene roditelje. Rezultati su korišćeni za sticanje uvida u potrebe roditelja za informacijama o ovoj politici, na koji način bi željeli da saznaju ove informacije i šta bi ih podstaklo da se rano registruju.