Socijalna istraživanja I korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs

Socijalna istraživanja I korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs

OUR SOLUTIONS

Sektor Ipsos Public Affairs je specijalizovan za sprovođenje istraživanja javnog mnjenja, istraživanja o elitnim interesnim grupama i kompanijama i istraživanja o medijima, pomoću kojih klijenti mogu da rješavaju svoje probleme ili da unaprijede svoju reputaciju.

Social Research Institute The Social Research Institute je svjetski lider u istraživanjima percepcije građana, korisnika javnih usluga i drugih interesnih grupa, uključujući članove, zaposlene, donore, medicinske radnike i glasače. Pročitajte više
Global Reputation Centre Za lidere koji žele da unaprijede proces donošenja odluka kada su u pitanju reputacija, korporativna komunikacija i razvoj korporativne politike, Global Reputation Centre je najpouzdaniji izvor specijalističkih istraživanja i vođstva. Pročitajte više
Internacionalna istraživanja Ipsos iza sebe ima godine istraživanja trendova na svjetskom nivou. Uz pomoć naših etabliranih proizvoda i svjetske mreže Ipsos stručnjaka, potpuno smo spremni da izađemo u susret potrebama javnih i privatnih sektora, agencija, organizacija i vlada. Pročitajte više
Lokalna sindikalizovana istraživanja Ipsos nudi niz sindikalizovanih (uključuju više klijenata) istraživanja lokalno i na svjetskom nivou, koja uključuju širok opseg tema, sektora, djelatnosti i trendova. Pročitajte više