Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Testirajte vaš sadržaj i komunikacije kako biste ih poboljšali i optimizirali prije lansiranja

Danas postoji mnogo načina da se razviju i isporuče različite ideje koje bi privukle ljude i uticale na njih učvršćujući ili ometajući način na koji ljudi razmišljaju o svojim brendovima i biraju ih. Ipsos Connect pruža niz potvrđenih, tržišnih rješenja za razvoj, optimizaciju i ocjenu vašeg kreativnog sadržaja ili kampanje za uspjeh na tržištu.

Klijent

Pitanja oglašivača su otišla dalje od "Da li se ova reklama probila?" i "Da li je to povezano sa mojim brendom?" i sada ta pitanja glase "Da li će moja strateška kampanja uspjeti na svim tržištima", i "Da li će ova komunikacija izgraditi emocionalnu vezu sa mojim brendom na duge staze?   

No, bez obzira na taj pomak, jedno pitanje ostaje konstantno: "Da li će ova kreacija imati pozitivan uticaj na moj brend i kako mogu najbolje da se osiguram da se to desi kada se pusti na tržište?” 

Rješenja

Uz validirane mjere uspjeha, zajedno sa dubokom dijagnostikom i mogućnošću poređenja sa našom obimnom normativnom bazom podataka, znaćete da li će vaša komunikacija izgraditi vaš brend i kako da poboljšate šansu za uspjeh prije njenog lansiranja. Testirajte bilo koju komunikaciju na bilo kom mediju, bilo da se radi o videu, displeju ili brendiranom sadržaju, televiziji ili mobilnom telefonu i na različitim platformama.

Studije slučaja

Proizvođač robe široke potrošnje uradio je nagrađivanu, globalnu kampanju namijenjenu raznim tačkama dodira sa potrošačima koja je uspjela da promoviše sve svoje ključne brendove, a istovremeno kreira jaču vezu sa njenom ključnom ciljnom grupom. Prije pokretanja kampanje, ona je validirana korišćenjem ASI: Connecta.