Inovacije i brend strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testiranje ambalaže

Gradeći na decenijama iskustva sa istraživanjem ambalaže, Ipsos pomaže klijentima da optimizuju svoju ambalažu da bi ostvarila svoj pun potencijal kao ključna tačka kontakta ili veza sa potrošačima.

Klijent

Kako da izaberem pravu ambalažu?
Kakva je moja ambalaža u odnosu na konkurente?
Da li treba da promijenim ambalažu?

Rješenja

Ipsos sprovodi istraživanja od rane faze razvoja ambalaže, koja povezuje potrošače sa dizajnerima, kroz testove i validaciju. Trenutno smo usmjereni na bihejviorističke principe koji kombinuju egzaktne podatke o prodajnom potencijalu sa implicitnim i eksplicitnim saznanjima. Timovi koji se bave dizajnom koriste ove informacije za optimizaciju ambalaže.

  • Pregled: Ipsos nudi pristup pomoću kog ćete razumjeti poziciju vaše ambalaže u odnosu na konkurenciju.
  • Skrining: Od brzog skrininga na raznim uređajima do sveobuhvatnih metoda za optimizaciju dizajna, dajemo rješenja koja koriste prednosti mobilnih uređaja sa ciljem brže isporuke informacija zasnovanih na dokazanim reperima.
  • Validacija: U kasnijoj fazi odluka sa većim rizikom, pokazujemo potrošačima virtuelne i stvarne police da bismo shvatili kako promjena ambalaže utiče na prodaju. Koristeći najsavremenija implicitna mjerenja (vrijeme odgovora, online praćenje pokreta očiju) i tradicionalnije pristupe, odgovaramo na “zašto” i na “šta ako”.

Studije slučaja

Klijenti su navikli na naša rješenja za njihove nove ili postojeće proizvode, jer ambalaža igra ključnu ulogu u prepoznatljivosti brenda.