Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Brend strategija

Ljudsko ponašanje prolazi kroz revoluciju, potpomognutu tehnologijom i globalizacijom, što otežava rukovođenje brendova. Ipsos vam pomaže da gradite jače brendove u sve složenijem svetu današnjice.

Klijenti

Kako da identifikujem ključne pokretače da bih izgradio jak brend?
Koji su ključni parametri potrebni da bolje strukturiram moj brend portfolio?
Kako bih mogao da optimizujem moj brend portfolio da bih maksimalno uvećao prodaju?
Na koje kategorije bi moj brend trebalo da se proširi?
Koje potrebe su neispunjene da bi se na njima gradile inovacije?

Rešenja

Eksperti iz Ipsos-a vam pomažu da gradite jače brendove kroz jačanje vrednosti vašeg brenda, definišući najbolju poziciju i upravljajući vašim portfoliom. Takođe sprovodimo motivaciona istraživanja na sistematičan način, razotkrivajući i emocionalne i funkcionalne potrebe potrošača pomoću našeg Censydiam kompasa.

U fokusu nam je:

Vrednost i pozicioniranje brenda

Povezujemo pokretače vrednosti brenda sa jasnim poslovnim ishodima, zbog čega smo u mogućnosti da modeliramo potencijalne scenarije za rast brendova. To vam obezbeđuje jasan pogled na buduće prilike za rast.

Upravljanje portfoliom

Naše rešenje u velikoj meri zavisi od specifičnih akcionih standarda koji su potrebni. Osim naših istraživačkih sposobnosti, mi se u velikoj meri oslanjamo na naš konsultativni pristup i saradnju sa klijentom kroz intervjue sa interesnim grupama i radionice.Oblasti koje brend pokriva i inovacije

Kao prvi korak, pomažemo da se identifikuju i kvantifikuju ključni uvidi i mogućnosti brenda. Zatim koristimo ove uvide kao odskočnu dasku za razvoj novih ideja, koncepata i proizvoda, čiji potencijal za unapređenje rasta vaše firme može da bude testiran i validiran. To zahteva jaku vezu između naših različitih jedinica koje kombinuju kontekstualne informacije, istraživanja o potrošačima, ideaciju i testiranje.

Razumevanje motivacije potrošača uz pomoć Censydiam-a

Censydiam je naš psihološki okvir koji koristimo za ispitivanje motivacije potrošača na sistematičan način, otkrivanjem i emocionalnih i funkcionalnih potreba potrošača. To je pristup koji može da bude korišćen za razumevanje načina na koji vaš brend može da postane relevantan ili za identifikaciju asocijacija i benefita koje treba koristiti u razvoju i komunikaciji koncepata, tako da potrošači mogu lakše da se povežu sa vašim brendom.

Censydiam opcije:

  • Brand Dip: koncizan alat primenljiv na raznim uređajima koji testira utisak koji ostavlja vaša marka, što vam omogućava da brzo donosite odluke.
  • Censydiam Social: Alat za razumevanje motivacije potrošača kroz onlajn razgovore da biste obezbedili da vaš brend isporučuje odgovarajuće sadržaje na društvenim medijima, kroz odgovarajuće kanale.
  • Censydiam Needs Clip-On: Brzo dodatno rešenje za sticanje prvog utiska o ključnim potrebama u vašoj kategoriji po ciljnim grupama ili posebnim prilikama, bez potrebe za segmentacijom.

Studije slučaja

Uvođenje emocija u bankarstvo: Bankarstvo na Tajlandu postaje veoma konkurentno i svaka banka pokušava da razvije svoju jedinstvenu poziciju. Brend našeg klijenta je imao dobar učinak, ali je klijent smatrao da je trenutna strategija brenda, fokusirana na funkcionalne benefite, dostigla zrelost. Klijent je želeo da sazna kako da ojača brend i stekne više klijenata. Koristili smo naš Censydiam model da bismo dodali emocionalniji set pokretača trenutnim funkcionalnim benefitima. S obzirom da su ovi pokretači bili povezani sa trenutnim poslovnim uspehom, Ipsos je mogao da simulira potencijalni rast udela ovog brenda na tržištu.

Unapređenje i aktivacija muzičkih brendova: Klijent koji se bavi muzičkim instrumentima je izgradio jak portfolio brendova tokom vremena. Ipak je imao problem da odredi prioritetnost brendova i kako da ih aktivira na svetskom nivou. Koristeći naš Censydiam model baziran na potrebama, mogli smo da identifikujemo tenzije i praznine u portfoliju klijenta, kao i najbolju jedinstvenu platformu za svaki brend. To je bila baza da dalju doradu suštine brenda, kao i smernica za aktivaciju, uključujući komunikaciju i distribuciju.

Širenje na nove kategorije: Suočeni sa pojačanom konkurencijom, sazrelim tržištem i pretvaranjem katanaca u robu široke potrošnje, naš klijent je želeo da ispita kako da proširi svoji brend na širu kategoriju bezbednosti. Klijent je već identifikovao neke kategorije u kojima je smatrao da je moguć značajan rast. Dakle, želeo je da odredi koje bi kategorije imale prioritet kod budućeg širenja brenda i mogućnosti za inovacije. Šta njihov brend predstavlja danas, koliko je brend uverljiv u novim prostorima i kakvu vrednost bi doneo? Kombinujući kvalitativna i kvantitativna istraživanja, kao i podatke o prodaji, suzili smo mogućnosti. Pored toga, definisali smo ključne pokretače brenda koje bi klijent mogao da iskoristi za građenje snage brenda u ovim novim kategorijama.

Uvećanje tržišnog udela kroz razumevanje potreba: Naš klijent je izgradio jaku i čvrstu reputaciju u proizvodnji sportske opreme. Bili su prvi brend patika za trčanje na veoma konkurentnom tržištu sportske opreme. Imali su ambiciju da udvostruče svoj udeo. Kroz niz studija (uključujući dubinske intervjue, social listening i struktuirane intervjue), otkrili smo ključne potrebe u sportu i kako marke u tom trenutku ispunjavaju ove potrebe. Utvrdili smo nekoliko strateških opcija za našeg klijenta, i pomogli mu da ih razvije u konkretne akcije kroz aktivacione radionice. Rezultat je bio impresivan rast udela tokom narednih nekoliko godina.