Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Inovacije i prognoziranje

Ipsos pomaže klijentima da ubrzaju uvođenje inovacija u promenljivom svetu današnjice. Naša ekspertiza počiva na našim inovativnim pristupima, uključujući overnight istraživanja i istraživanja prilagođena različitim uređajima, neuronauku i kombinovana rešenja.

Klijenti

Kako da brže uvodim inovacije?
Kako da korisnicima prikažem prave ideje i rešenja?
Kako da uvećam šanse za uspeh na tržištu?
Kako da postignem inkrementalni rast?

Rešenja

Ipsos nudi overnight i device agnostic rešenja, kombinovane kvalitativne i kvantitativne pristupe, i kvantifikovanje potencijala posla. Naša brza i jednostavna rešenja, provereni modeli prognoziranja i simulatori u realnom vremenu su izgrađeni na našem Innovation Success Framework – tako da možete da donesete bolje odluke u ranijim fazama.

U fokusu nam je:

Transformacija ideja i uvida u koncepte spremne za testiranje za samo tri dana
Sa Insight Accelerator možemo da vam pomognemo da kreirate i proverite uvide i ideje – i da ih pretvorite u koncepte spremne za testiranje – za samo tri dana.

Testiranje uvida, ideja i koncepata za samo 24 sata

Nudimo moćna rešenja „preko noći“ (overnight) za testiranje uvida , ideja i koncepata. Naša super-brza rešenja imaju ključne prednosti: mogućnost sprovođenja istraživanja preko raznih uređaja, potvrđene mere uspešnosti i ugrađenu optimizaciju.

Testiranje koncepata i proizvoda
Naše inovativno testiranje koncepata angažuje potrošače u istraživanja mogućnošću učestvovanja preko raznih uređaja i konceptima koji „obaraju s nogu“. Dobićete pobedničke koncepte, optimizaciju, profilisanje u naše arhetipove (da li imate Breakthrough, Niche, Premium ili druge vrste inovacija?) i opciju za dalje prognoziranje. Uz sve to, vaši koncepti će biti upoređeni sa stvarnom konkurencijom.

Efikasna optimizacija koncepata
Sa InnoConstruct alatkom, možete da testirate i sakupite najbolje elemente koje ćete da uključite u vaš koncept. S obzirom da koristimo mere koje nisu „iskrivljene“ prema novim proizvodima, ne morate da brinete da ćete prerano odbaciti ideje koje remete koncept. Dostupne su prognoze prodaje – bez potrebe da se ponovo testira optimalan koncept.

Prognoziranje
Treba da znate kako će proći vaše inovacije na tržištu – tako da možete da odredite pravi smer, upravljate očekivanjima i pripremite se za lansiranje. Mi nudimo prognoziranje kroz ceo ciklus – od testiranja ideja do punog standardnog testa tržišta – uz pomoć modela Designor i Vantis. Pred toga, ne moramo da prikupljamo podatke kroz istraživanja da bismo ocenili vaše mogućnosti za inovacije – koristeći našu ekspertizu o strukturi tržišta, možemo da procenimo prodajni potencijal novih proizvoda u različitim kategorijama i na različitim tržištima u veoma ranim fazama procesa inovacije.

Studije slučaja

Napravite nove koncepte za 3 dana: internacionalna farmaceutska kuća iz Francuske je pronašla inovativne formate vitamina za koje su smatrali da će učiniti potrošnju učestalijom. Uz pomoć Insight Accelerator, mogli smo da napravimo i testiramo 40 uvida, zatim da napravimo i testiramo 20 ideja na osnovu pobedničkih uvida, i da na kraju pretvorimo pobedničke ideje u 5 koncepata – sve za 3 dana.

Brzo dođite do velikih inovacija: Američki lanac restorana je trebalo što pre da uvede nove stavke u svoj meni. Sa overnight testiranjem ideja, naš klijent je mogao da skrati proces za dva meseca, da poveća stopu uspešnosti testiranja koncepata za 20%, i da upola smanji troškove.

Utvrdite potencijal novog koncepta: proizvođač je želeo da uvede novi brend i uzeo je u razmatranje tri koncepta. Sa načinom testiranja koncepata koji smo mi razvili, klijent je dobio informaciju da su profili njegovih koncepata Me too, Overpriced i Good start. Odluka da se usmeri na koncept Good start je bila laka.

Izađite na tržište sa najboljom idejom: želeli smo da saznamo optimalnu kombinaciju uvida, benefita i mirisa antibakterijskog sapuna. Testiranjem u konkurentnom kontekstu i uz pomoć naših validiranih modela, mogli smo da pronađemo najbolju kombinaciju. Rezultati su bili spremni za prognoziranje i za oblikovanje komunikacije ovog proizvoda.

Izmerite mogućnosti za inoviranje bez podataka prikupljenih kroz istraživanja: svetski proizvođač robe široke potrošnje je želeo da uvede inovacije u nekoliko zemalja i u nekoliko različitih kategorija. Pomogli smo im da pronađu nekoliko kombinacija zemalja i kategorija koje su ispunjavale njihove prodajne ciljeve za inovacije. Ove informacije su im pomogle da pokrenu proces uvođenja inovacija i da uštede vreme i novac.