Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Izmerite vaš učinak na tržištu sa Ipsos trekerima da biste što bolje upravljali svojim brendovima

Brendovi ne postoje u vakuumu. Kontekst potrošača i konkurenata su u konstantnim promenama koje utiču na performans brendova i njihove komunikacije. Menadžment ima na dohvat ruke više podataka nego ikada ranije; ali ključ je u tome da se sva ta znanja integrišu kako bi se osmislila odgovarajuća strategija za budući rast brenda.

Klijenti

Imate više informacija o brendovima nego ikada ranije, od prodaje i investicija do broja lajkova, šerova ili pregleda. Ali ništa ne može da zameni glas vaših potrošača. Ključ je u stvaranju sistema informacija koji integriše sve ove izvore, kao što su ankete, podaci sa socijalnih medija i pasivni podaci kako bi vam pružili potreban uvid za buduće uspehe.

Rešenja

Trekeri za praćenje performansi na tržištu koji pokreću strategiju brenda i komunikacija

Ipsos Connect trekeri za praćenje brendova i komunikacija kombinuju ankete, analizu društvenih mreža i pasivne podatke kako bi oglašivačima pomogli da izgrade jače brendove odgovarajući na pitanja poput:

  • Kakav je učinak, kako prolazi moj brend? Kakva je moja konkurentnost?
  • Šta treba da uradimo da bismo rasli?
  • Kako uspevaju moje komunikacije?
  • Kako da upravljam kreativcima i medijima kako moj brend bio što uspešniji?

Uz uključivanje Brand Value Creator (BVC) modela koji pokazuje kako kupci donose odluke, koji je uspešno sproveden više od 20000 puta i validiran u 30 kategorija u preko 45 zemalja za 1250+ brendova, prodavci mogu krenuti u akciju uvereni da će zaista imati uticaj na rast poslovanja. Naše bogate normativne baze koje pokrivaju više od 100 kategorija, pomažu u merenju efikasnosti i usmeravaju unapređenje kampanja.

Digitalno merenje učinka vašeg online video oglašavanja

Sada, više nego ikad, neophodno je razumevanje učinka videa na društvenim medijima. Online video kampanje se često mere pomoću digitalnih metoda merenja kao što su pregledi i klikovi, ali ovi podaci nemaju puno dodira sa efektima kampanje na brend. Pomoću našeg rešenja oglašivači mogu doneti pravu odluku o tome koji video oglas ima najbolji potencijal za stvaranje željenog efekta, kombinovanjem uvida iz tri izvora: anketa sa ispitanicima, bihejvioralni podaci (izloženost reklami) i Facebook demografski podaci. Krajnji output je intuitivni „dashboard“ izveštaj.

  • Ovaj tip istraživanja može se koristiti za testiranje video oglasa na Facebooku pre lansiranja ili za merenje kampanje u toku emitovanja.
  • Facebook korisnici za koje znamo da su bili izloženi kampanji pozvani su da popune upitnik unutar platforme koristeći naša standardna pitanja koja se odnose na ključne parametre brenda. Mere se uzimaju i u kontrolnoj grupi koja nije izložena kampanji, da bi se kroz eksperimentalni dizajn pouzdano izmero uticaj kampanje na brend.

Studije slučaja

Klijenti često sprovode dubinsko ispitivanje uticaja kampanje kako bi razumeli doprinos svih medijskih kanala za ključne ciljeve komunikacije. Ovakvo ispitivanje kampanje pruža sveobuhvatan pogled na ukupan uticaj kako bi se odredilo koji kanali komunikacije su najefikasniji, a koje zahtevaju optimizaciju - kreativno ili kroz drugačiji izbor medija. Dalje modeliranje može odrediti međusobne odnose između kanala, kako bi se poboljšala razmena poruka.

Prethodni test tri video reklame za lansiranje jednog subbrenda iz domena robe široke potrošnje omogućio je oglašivaču da izabere najjaču reklamu s obzirom na ciljeve brenda. U ovom slučaju samo metrika ponašanja, kao što je vreme gledanja, ukazala je na značajne razlike među kreativnim rešenjima. Kombinacija podataka iz ankete, sa podacima o ponašanju i Facebook demografskim podacima, pomogla je oglašavaču da sa sigurnošću odabere pravu verziju za lansiranje.