Odnos sa klijentima i zaposlenima: Ipsos Loyalty
Odnos sa klijentima i zaposlenima: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Merenje i upravljanje odnosom sa potroščima

Programi odnosa sa potrošačima procenjuju ukupnu snagu odnosa sa brendom i identifikuju koje delove ukupnog korisničkog iskustva treba poboljšati, a koji delovi će obezbediti najveći povraćaj investicije.

Klijenti

Šta možete učiniti kako biste na najbolji način razumeli vaš odnos sa vašim potrošačima na više različitih proizvoda i kanala?
Kako identifikujete i ugrađujete ciljeve u vašu strategiju korisničkog iskustva kako biste maksimizovali vrednost kupaca za organizaciju?

Rešenja

Ipsos Loyalty ima bogato iskustvo u dizajniranju i implementaciji programa korisničkog iskustva u svim ključnim sektorima, širom sveta. Naša ponuda obuhvata tri ključna aspekta: otkrivanje i dizajn, analiza i planiranje akcija.

Konkurentski kontekst koristimo za bolje razumevanje istinske snage odnosa - 9 od 10 je dovoljno dobro samo ako je bolje od konkurencije. Konkurentski kontekst se pokazao kao bolji prediktor zadržavanja klijenata, kao i udela novca koji potrošači izdvajaju za dati brend, nego razmatranje samo jednog izolovanog brenda.

Naša analiza glavnih pokretača identifikuje prioritetne oblasti koje treba poboljšati kako bi se optimizirala iskustva potrošača i maksimalno povećala vrednost potrošača za organizaciju.

Studije slučaja

Vodeća azijska i latinoamerička banka i izdavač kreditnih kartica, procenila je pretnje od strane konkurenata i mogućnosti za kvantifikaciju potencijalnih prihoda od prodaje na 15 brzo rastućih tržišta.

Vodeći svetski distributer električnih potrošnih materijala koristio je naš konkurentski pristup za uspostavljanje strateških akcionih planova, putem identifikovanja ključnih pokretača prihoda u 12 zemalja.

Vodeća tehnološka kompanija rasporedila je globalni program zadovoljstva potrošača u više od 70 zemalja i na više od 40 jezika. Program je obezbedio globalne i lokalne akcione planove za rukovodstvo i korišćen je za postavljanje godišnjih ciljeva za podsticanje i nagrađivanje zaposlenih.

B2B program istraživanja za globalnu transportnu kompaniju generisao je pravovremene, izvodljive i bogate podatke o zadovoljstvu potrošača, kako bi se došlo do razumevanja i isticanja prioriteta za poboljšanje u svim mrežama i kanalima. Istraživanje je ugrađeno u interne sisteme pokazatelja učinka i sistem nagrađivanja, a korišćeno je u inicijativama za obuku osoblja u preko 50 zemalja.