Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Path to Purchase i Shopper istraživanja

Ipsos je razvio jaku globalnu ekspertizu u Path-to-Purchase i Shopper istraživanjima. Pomažemo vam da se povežete sa pronicljivim, dobro obaveštenim potrošačima u novoj maloprodajnoj realnosti.

Klijenti

Kako da shvatim kako dobro povezani potrošači donose odluke o kupovini na prodajnom mestu i pri elektronskoj kupovini?
Kako da razumem uticaj društvenih mreža na odluke o kupovini?
Kako da organizujem redove i police da bih ostvario veću prodaju?
Koji je najbolji shopper marketinški plan za moj brend?

Rešenja

Naši stručnjaci su razvili rešenja koja vam pomažu da razumete uticaj e-trgovine i digitalnih informacija na lanac vrednosti interesnih grupa.

U fokusu nam je:

Kako regrutovati nove potrošače

Sa Bridge tehnikom, novim kvalitativnim rešenjem, povezujemo prave i potencijalne korisnike. Bridge odslikava šta se dešava u stvarnom životu između onih koji brzo prihvataju novitete i potencijalnih korisnika, kroz autentičnu konverzaciju. Rezultati će vam pomoći da oblikujete vaše poruke, tačke kontakta sa potrošačima, promocije i pakovanje.

Usmerite se na prave potrošače kroz prave tačke kontakta

LIFE Path će vam pomoći da shvatite kako potrošači prave izbore pre kupovine i da identifikujete tačke kontakta koje imaju najveći uticaj na povećanje prodaje. Kako? Kroz naš sveobuhvatni pristup koji integriše kvalitativna i kvantitativna istraživanja, social listening i pasivno merenje.

Optimizujte sastav kategorije i planogram

Naše Adjacencies će vam pokazati kao da optimizujete sastav i raspored u okviru vaše kategorije otkrivajući kako kupci organizuju vaše proizvode. Naša Decision Navigation Trees metoda će vam pomoći da optimizujete vaš planogram – pomoću mobilnih uređaja, neuronauka i praćenja pokreta očiju. A kada su u pitanju optimizacija vašeg asortimana i usklađivanje sa strategijama kanala prodaje i maloprodavca, naš Efficient Assortment tehnika će vam pomoći da identifikujete kombinaciju artikala koji će doneti najveću prodaju.

Otkrijte vrednost maloprodaje

Retail Perceptor donosi podatke o tome kako kupci vide vrednost maloprodavca. I proizvođači i maloprodavci mogu da koriste ove informacije da bi zauzeli ispravan pravac, prilagodili marketinške planove i, na kraju,povećali prodaju.

Uspeh na mestu prodaje

Nudimo modularni portfolio rešenja za testiranje aktivacije prodajnih mesta – od ideje, preko skrininga i testiranja, pa do učinka na tržištu. Bez obzira u kojoj ste fazi, možemo brzo i tačno da vam kažemo šta će funkcionisati,  a šta ne.

Otkrijte šta se zaista dešava na prodajnom mestu

Engage Lite tehnika daje kvantitativne povratne informacije o učinku na prodajnom mestu i o iskustvu korisnika. Uz pomoć podataka koje prikupljaju diskretni posmatrači u objektu, Engage Lite vam govori kako da optimizujete tok mape kupaca, procenat kupaca koji ostvaruju interakciju sa osobljem i proizvodima, prosečno vreme kupovine i zone u kojima kupci obavljaju svoju kupovinu.

Studije slučaja

Naši klijenti koriste našu ekspertizu da bi poboljšali učinak na prodajnim mestima.