Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Planiranje i kreiranje kampanja

Fantastične kampanje počinju sa velikim idejama. Bez obzira da li osmišljavate glavnu ideju („big idea“) i sadržaj za vašu multimedijalnu kampanju, ili planirate najefikasnije medijske strategije kako biste došli do prave publike u skladu sa ključnim ciljevima kampanje, Ipsos Connect vam pruža uvide kako biste bili još bolji.

Klijenti

Globalno tržište se brzo menja. Fragmentacija medija, umnožavanje platformi i dramatične promene u ponašanju otežavaju vašem brendu da prokrči sebi put i privuče pažnju. Takođe je teže odrediti kako najbolje rasporediti oskudne resurse na više tačaka. Trebalo bi da odvojite veći budžet za digitalne platforme, ili je još uvek najsigurnije igrati na kartu televizije?

S druge strane, uloga brendova u životu ljudi i način na koji ih biraju, menjaju se sporije. Prema našem iskustvu, brendovi koji usmeravaju svoje napore na stvaranje velikih ideja i precizno medijsko planiranje u sladu sa ciljevima kampanje, osvajaju pažnju gledalaca i stvaraju želju za brendom.

Rešenja

Istraživanje kampanja u ranoj fazi

Velike ideje („big ideas“) su važnije nego ikada pre. One mogu da osnaže kreativnu slobodu kroz kristalizaciju strategije za celokupno oglašavanje brenda. One mogu voditi do izuzetnih komunikacija koje će raditi u različitim regionima i formatima. Ipsos Connect pruža detaljne povratne informacije od strane potrošača o idejama za komunikaciju, kako bi se došlo do preciziranih, relevantnih kreativnih brifova.

Bez obzira na poslovne potrebe, brend ili tržište, koristimo kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih tehnika, tradicionalnih i onih koje se tek pojavljuju (npr. neuro merenje, analiza poruka na društvenim mrežama, mobile forumi), kako bi ste imali što relevantniji sadržaj za agilni razvoj velikih ideja.

Studije slučaja

Sarađivali smo sa brendom prehrambenih proizvoda kako bismo pomogli u izgradnji relevantne i osvežene priče o brendu. Nakon što je identifikovana emocionalna poruka, klijent i agencija su se usmerili na kreiranje ideje koja ne samo da je dovela do snažnog uticaja brenda u regionu, već i do viralne online kampanje.

Klijent, koji troši približno $ 2M na lokalnom nivou, razmatrao je smanjenje ulaganja u TV u okviru svoje grupe medija. Rezultati MediaTIPs studije su pokazali da prethodna alokacija sredstava na medije od $ 2M nije bila optimalna i da bi smanjivanje ukupne potrošnje na TV negativno uticalo na ključne ciljeve brenda u smislu njegove poznatosti i imidža.