Menadžment istraživanja, prikupljanje podataka i isporuka: Ipsos Observer
Menadžment istraživanja, prikupljanje podataka i isporuka: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Prilagođeni paneli

Mi razumemo važnost stalnog opipavanja pulsa potrošača koji su vam najvažniji. Naš Prilagođeni panel nudi vam mogućnost da redovno razgovarate direktno sa vašim ključnim segmentima potrošača i da pratite trendove koji pokreću ponašanje potrošača.

Klijenti

Prilagođeni panel može da bude odgovarajuće rešenje za vas ako:

 • potreban vam je pristup usmeren na potrošača
 • želite redovno da prikupljate podatke o istom segmentu potrošača, da budete u stalnom kontaktu sa njima i čak povremeno da ostvarite direktnu interakciju sa njima
 • želite da pratite učinak ili percepciju proizvoda, usluge ili brenda u istoj grupi ljudi
 • potrebna vam je fleksibilnost u istraživanju i korišćenje niza kvantitativnih i kvalitativnih tehnika, od brzog dobijanja rezultata do malo sofisticiranijih studija.

Rešenja

Kao jedan od lidera u razvijanju panela, Ipsos će napraviti panel samo za vašu organizaciju, kreiranu tako da vam obezbedi direktan pristup potrošačima i interesnim grupama, omogući rezultate brzo, kao i dublje uvide o određenim poslovnim problemima, kao i praćenje iskustva članova panela, što je moguće održavanjem dugoročnog odnosa sa njima. Nudimo vam fleksibilnost da brzo i efikasno ispitujete potrošače, pravovremeno i na isplativ način. Vaš panel će biti kreiran uz pomoć Ipsos ekspertize, držeći se visokih standarda kvaliteta pri regrutaciji, vođenju panela i anketiranju.

Naš veoma iskusni tim će vam biti partner tokom rada sa panelom. Ovaj tim posvećen klijentu sve vreme će biti zadužen za dizajn, regrutaciju i održavanje aktivnog i angažovanog panela koji će generisati vredne i korisne uvide. Aktivan i redovan panel vam omogućava da sprovodite niz istraživačkih aktivnosti u skladu sa vašim potrebama.

Imate pristup sofisticiranom panelu koji uključuje i mobilnu aplikaciju. Ali, mi ne nudimo samo tehnologiju, već čitav niz proizvoda i usluga koje prilagođavate vašim potrebama. Možete da radite brze skrininge, dubinska istraživanja, dugoročna ili brzinska istraživanja, razgovore između panelista, diskusije, forume, blogove/dnevnike panelista, ekspertske blogove i brze ankete… i sve to na veoma jednostavan način.

Naša platforma je takođe vizuelno privlačna i zabavna za korišćenje. Lako možemo da pretvorimo istraživanje u igru pomoću naših atraktivnih pitanja.

Ipsos prilagođeni paneli nude više opcija koje će odgovarati potrebama vašeg istraživanja

 • Express panel-Ekspresni panel
  Ekspresni panel se zasniva na zajedničkoj platformi. Njegova prednost je da je vlasništvo jednog klijenta, ali omogućava uštedu kroz infrastrukturu koju deli sa drugim Ipsos panelima.
 • Classic panel-Klasični panel
  Klasični panel ima posebnu platformu za svakog klijenta, sa ekskluzivnim pravom ulaza i prilagođenim karakteristikama portala.
 • Enhanced panel-Unapređeni panel
  Naša najsofisticiranija ponuda, Unapređeni panel,  ima posebnu platformu za svakog klijenta, sa ekskluzivnim pravom ulaza i najvećim stepenom prilagođavanje portala i angažmana članova.

Studije slučaja

Reklame prilagođene potrošačima
POSLOVNA POTREBA: Vodeći svetski proizvođač kozmetike je želeo da optimizuje svoje reklame i marketinške programe i prilagodi ih ključnom segmentu potrošača. Važan elemenat njihove marketinške strategije su promotivni materijali koji se proizvode tokom cele godine, svaki sa jedinstvenom idejom i dizajnom. Naš klijent je želeo brze rezultate o percepciji potrošača da bi odgovore uneo u gust raspored proizvodnje ovih materijala.
NAŠE REŠENJE: Napravljen je panel na zahtev, sa preko 3000 korisnika u Evropi, sa ciljem ocenjivanja različitih kreativnih pristupa za svaku kampanju i dobijanja povratnih informacija o ponudi proizvoda, cenama i dizajnu. Ključni indikatori učinka, kao što su dopadanje i namera kupovine, unošeni su u kumulativnu bazu podataka radi analize kampanje u odnosu na sve ostale kampanje.
ŠTA KLIJENT DOBIJA: Uključivanjem potrošača u proces dizajniranja, naš klijent je mogao da identifikuje probleme pre lansiranja na tržište i minimizira rizik da nešto pogrešno izvede. Na osnovu pozitivnih povratnih informacija članova interesnih grupa, naš klijent je proširio ciljeve panela i uključio strateške inicijative, uključujući evaluaciju novih proizvoda. Program je proširen i na druge regije, uključujući Severnu Ameriku.

Unapređenje programa zdravstvenog osiguranja
POSLOVNA POTREBA: Velika osiguravajuća kuća koja se bavi zdravstvenim osiguranjem je želela da stupi u kontakt sa svojim korisnicima da bi saznala kako da unapredi svoju ponudu i poboljša online interakciju.
NAŠE REŠENJE: Za ovaj panel je regrutovano 4000 zdravstveno osiguranih osoba. Panelisti su podelili svoje mišljenje o benefitima i ocenili funkcionalnost online alata koji su na raspolaganju osiguranicima. Panelisti takođe mogu da dele svoje uvide u okviru mesečnih anketa i diskusija o temama koje su često dalje razvijane u kvalitativne studije. Kutija za predloge je sve vreme dostupna članovima panela. Povremeno su korišćeni i razgovori uživo za dublji ulazak u ciljane teme.
ŠTA KLIJENT DOBIJA: Redovnim angažmanom baze korisnika, naš klijent je ustanovio brz i ekonomičan način da prikuplja informacije pomoću kojih može da poboljša zadovoljstvo svojih korisnika i tako ih zadrži. Povratne informacije panelista nisu korišćene samo za unapređenje online alata koji su na raspolaganju članovima, već su na osnovu njih i promenjeni neki od delova ponude članovima.

Strategije za privlačenje korisnika
POSLOVNA POTREBA: Vodeći provajder kreditnih kartica je tražio način da razvije platformu pomoću koje će da sazna povratne informacije od korisnika i unapredi važne strateške ciljeve. Naš klijent je tražio inovativan pristup koji bi bio u skladu sa njegovom pozicijom kreativnog prodavca. Rešenje je moralo da poštuje stroga pravila o privatnosti i tehnološke zahteve zbog složene i zahtevne pravne regulative.
NAŠE REŠENJE: Reprezentativan panel od preko 6000 Kanađana koji su vlasnici kreditnih kartica daje povratne informacije o nizu pitanja. Odgovori panelista se unose u proces donošenja odluka, i kreću se od glasanja o predloženim elementima dizajna marketinških materijala do razumevanja koliko im se dopadaju nove usluge. Tehnike kao što su video snimci koje prave korisnici i koji opisuju “idealno iskustvo korišćenja ” korišćeni su za produbljivanje razumevanja vrednosti do kojih korisnici drže i promovisanje panela.
ŠTA KLIJENT DOBIJA: Video snimci koje su pravili korisnici su prikazani na sastancima uprave klijenta sa ciljem poboljšanja diskusije o efikasnijem angažmanu prilagođenijem korisnicima. Panel vlasnika kartica je postao važan glas prilikom donošenja odluka u kompaniji, utičući na procenu poslovnih mogućnosti i alokaciju resursa.