Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Razumevanje tržišta

Razumevanje tržišta je osnova za skoro sve marketinške aktivnosti. Ipsos ima za cilj da razume ljude, brendove i tržišta, da bi unapredio poslovni rast.

Klijenti

Kako da ubrzam donošenje odluka da bih išao u korak sa tržištem?
Kako da segmentiram moje potrošače, kupce, proizvode ili prilike kada se moje usluge koriste?
Kako da prepoznam platforme za inovacije i neispunjene potrebe?
Kako da bolje targetiram moje potrošače?
Kako da (re)pozicioniram moj brend?
Kako da optimizujem moj brend i ponudu proizvoda?
Kako da prepoznam opseg koji moj brend može da dostigne?

Rešenja

Naši stručnjaci će vam pomoći da otkrijete, izmerite , ustanovite i postavite prioritete  među prilikama za rast na tržištu, kao i da prepoznate platforme za inovacije. Naša rešenja su povezana sa poslovnim ishodima, kroz naprednu analitiku i aktivacione radionice.

U fokusu nam je:

Novi Usage & Attitude uz integraciju informacija iz različitih izvora

Da bismo pomogli našim klijentima da održe korak sa razvojem biznisa, Ipsos se pomera sa velikih opsežnih studija na brze digitalne informacije iz više izvora. Naš novi Usage & Attitude pristup integriše niz najsavremenijih tehnika, sa ciljem ubrzanja procesa donošenja odluka:

  • Social Listening
  • Kvalitativni pristupi
  • Istraživanja optimizovana da mogu da se popunjavaju sa uređaja različite vrste
  • Dodatni moduli kao što su Brand Dip, mobilni dnevnik, Shopper i Pop-Up-communities

Pametna segmentacija

Ne postoji “jedno rešenje,” već niz preduslova za izvođenje uspešne studije segmentacije. Pomoći ćemo vam da izaberete ključne varijable za segmentaciju za vaše poslovne izazove, koji će imati snažan uticaj na segmente, kao i na primenjivost rezultata.

Struktura tržišta

Naš rad na strukturi tržišta detaljno opisuje kako potrošači organizuju proizvode, brendove i artikle kada kupuju, koriste ih i troše. Isporučujemo strukturalne mape sa različitim domenima, koje su obogaćene informacijama o potrebama, prilikama, stavovima, korišćenju i demografiji.

Studije slučaja

Budite sigurni da ćete saznati najvažnije informacije: Naš klijent koji se bavi potrošačkom elektronikom je želeo da sprovede U&A studiju koja će zaista dati odgovore koje je “potrebno da znaju” a preskočiti ono što je “lepo da znaju”. U prvoj fazi, sproveli smo desk istraživanje i social listening da bismo identifikovali koje informacije nedostaju kompaniji, našem klijentu. Zatim smo koristili istraživanje na mobilnim uređajima da bismo prikupili informacije o dubljem razumevanju tržišta i nastavili da nadorađujemo gradili na hipotezeama na osnovu prve faze. Posle toga smo upotrebili Pop-Up Community za dublji uvid u najrelevantnije potrebe potrošača. Umesto jednog istraživanja, ovaj pristup je omogućio našem klijentu da “poveže tačkice”. Klijent je već uveo nekoliko ideja sa velikim potencijalom zahvaljujući iterativnoj prirodi ovog pristupa.

Ko stoji iza potreba? Proizvođač hrane je želeo da sprovede studiju o segmentaciji, da bi razumeo u kojim prilikama se javljaju koje potrebe. Sproveli smo studiju koja mu je pomogla da razume različite potrebe potrošača na rastućem tržištu grickalica. Naoružan ovim informacijama, klijent je mogao da poveže sadašnji portfolio kompanije sa relevantnim oblastima i da identifikuje “teren” za nove ideje za grickalice.

Identifikacija mogućnosti: koristili smo Market Structure da bismo pomogli klijentu da razume poziciju svojeih kategorijae na tržištu pićaa na tržištu. Obezbedili smo perceptualnu mapu percepcije (uključujući moguće zamene i obližnje kategorije) koja je pomogla klijentu da identifikuje praznine i dugoročne okvire za inovacije.