Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Rešenja vezana za zdravstvo

Raspoređeni u 40 zemalja, naših 600 eksperata podržava naše klijente tokom celog ciklusa života brenda – od strategije u početnoj fazi, preko lansiranja, do optimizacije učinka.

Klijenti

1. Ekonomska strategija: kako da identifikujem prava sredstva u pravo vreme za komercijalizaciju?

 • Kako izgleda budući rast ovog tržišta?
 • Koje su potencijalne mogućnosti za moj resurs?
 • Kako da odredim prioritete među indikacijama?
 • Kakva je struktura tržišta i na šta da se fokusiram?
 • Kakav dizajn kliničkih ispitivanja će biti pokazati uspeh?
 • Kako da određujemo cene na najbolji način? 

2. Lansirajte najbolje: kako da kreiram i izgradim moje brendove?

 • Kako da gradim anticipaciju i potražnju korisnika?
 • Koja je optimalna strategija lansiranja mog brenda?
 • Kako da postavim cene koje će se najviše isplatiti?
 • Kako da kreiram najbolju poziciju za moj brend?
 • Kakva bi trebalo da bude moja komunikaciona strategija?
 • Kako da organizujem i usmerim moj prodajni tim?

3. Optimizacija učinka: kako da maksimizujem potencijal brenda?

 • Kakva taktička unapređenja će doprineti da moj brend brže dostigne najveću prodaju?
 • Kako da ubrzam put ka najvećem mogućem udelu za moj brend i odbranim se od strategija konkurencije?
 • Da li je pozicija mog brenda u skladu sa ciljnom grupom potrošača?
 • Kakav je uticaj (povrat ulaganja) moje tržišne aktivnosti?
 • Kako percipiraju mene u odnosu na konkurenciju?
 • Kako da zaštitim moj brend od generičkih ulaza?

4. Protok i iskustvo pacijenata: Kako da shvatim iskustvo pacijenata u sredini u kojoj ima više interesnih grupa?

 • Gde se uklapa/bi mogao da se uklapa moj molekul u tok lečenja?
 • Šta bi trebalo da uradim da bih unapredio tržište za moj molekul?
 • Kakav je protok populacije pacijenata kroz sistem lečenja?
 • Koliko je važno zdravstveno osiguranje za tok lečenja?
 • Kakve odluke donose pacijenti i kada?
 • Kako najbolje komunicirati sa pacijentima koji pate od određenih bolesti?

Rešenja

Koristimo sveobuhvatne pristupe, terapeutsku ekspertizu i poznavanje tržišta da bismo stavili potrebe klijenta u fokus:

 • Integrisani okviri istraživanja: Svakom klijentu dajmo najbolje što Ipsos ima, koristeći najadekvatnije metodologije iz naših prilagođenih i sindikalizovanih portfolia – često kreiramo naručena rešenja koja kombinuju prilagođene, sindikalizovane i druge izvore podataka. Takođe redovno koristimo najnovije istraživačke tehnike naših kolega korisnika da bismo odgovorili na poslovna pitanja naših klijenta iz zdravstva.
 • Global Real World Evidence: Naš Global Therapy Monitors pristup obuhvata najveći u delatnosti portfolio sindikalizovanih podataka o prepisivanju lekova – a mi smo vešti u kombinovanju sindikalizovanih i naručenih pristupa da bismo obezbedili dublje uvide i veću vrednost. Dostupne su i dodatne sindikalizovane usluge koje koriste Therapy Monitor podatke. Više na.
 • Globalni centri veština (CoEs): Naši Globalni centri veština osiguravaju da se naša ekspertiza i osmišljeno rukovodstvo dele kroz naše timove u 44 zemlje. Pokrivamo oblasti kao što su: onkologija; virologija i bolesti jetre; autoimune bolesti; dijabetes; retke bolesti; medicinski uređaji i dijagnostika; napredna analitika; dokazi, vrednost i pristup na svetskom nivou; prikupljanje podataka u zdravstvu; Digital; i Connected Health.

Studije slučaja

Praćenje brendova u onkologiji na svetskom nivou
Da bi potkrepio svoje strateške odluke, naš klijent iz oblasti farmacije je želeo rezime svih svojih brendova, da bi video njihov učinak međusobno i u regionu. Koristeći ekspertizu i resurse Onkološkog centra veština, Ipsos je objedinio različite izvore podataka da bi postigao klijentov cilj: Globalni onkološki monitor (najsveobuhvatnija svetska sindikalizovana baza podataka o lečenju kancera); prilagođenu studiju o registraciji pacijenata, prilagođeni upitnik koji se tiče klijentovih ključnih indikatora učinka. Klijent sada može da prati učinak svih svojih brendova kroz niz ključnih indikatora. Isporuka preko portala znači da je viša uprava globalno usaglašena, a prednosti sindikalizovanog i objedinjujućeg pristupa značajno pridodaju vrednosti ovog pristupa.

Connected Health – uređaji koji se nose na telu, aplikacije, biosenzorni uređaji i druge nove tehnologije koje se koriste za praćenje i upravljanje našim zdravljem – potencijalno menjaju „igru“ na globalnom tržištu zdravstva. U skladu sa tim, Ipsos Healthcare je sproveo prvu Ipsos internacionalnu anketu o Connected Health 2016. godine, nudeći sveobuhvatnu sliku o shvatanju i korišćenjuovog pristupa. Obuhvatajući 3 kontinenta i preko 11600 intervjua sa opštom populacijom, lekarima i pacijentima, izveštaj takođe uključuje jedinstvenu segmentaciju prema preferenciji tehnologije među pacijentima koji pate od dijabetesa tipa 2. Do danas, rezultati su predstavljeni na HIMSS mHealth Summit i Health 2.0; oni koji su kupili izveštaj mogu da koriste uvide za razvijanje proizvoda, razumevanje neispunjenih potreba, oblikovanje poruka, identifikaciju kanala komunikacije i mnogo više.

PRaktični dokazi o uticaju biosimilara
S obzirom da je u toku uvođenje ‘biosimilara’, ključno je razumeti kakav će uticaj ovi proizvodi imati na sadašnji način lečenja – i za proizvođače brendiranih proizvoda i za one koji razvijaju biosmilare. Sindikalizovana studija Ipsos Healthcare sektora „Uticaj autoimunih biosimilara“ nudi sveobuhvatno rešenje ove zajedničke potrebe, usmereno na budućnost. Ono kombinuje perceptualno istraživanje među lekarima i fondovima, sa opsežnim podacima o pacijentima iz Ipsos’ Global Therapy Monitors. Primenom napredne analitike na ove podatke, dobijamo tržišne mape budućnosti za autoimune biosimilare. Pretplatnici (i farmaceutske i biotehnološke kuće) su stekli uvid u stopu prihvatanja biosimilara, populacije potencijalnih pacijenata, karakteristike koje će pospešiti upotrebu biosimilara i mnogo više.