Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
Mediji & Brendovi: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Testirajte vašu kampanju kako biste je optimizovali pre lansiranja

Danas postoji mnogo načina da se razviju i iskomuniciraju različite ideje koje privlače pažnju i utiču na ljude kroz jačanje ili slabljenje njihovog odnosa prema brendovima. Ipsos Connect pruža niz validiranih rešenja za razvoj, optimizaciju i ocenu potencijala vašeg kreativnog sadržaja ili kampanje, imajući uvidu uspeh na tržištu.

Klijenti

Pitanja oglašivača su otišla dalje od "Da li se ova reklama probila?" i "Da li je povezana sa mojim brendom?" i sada se klijenti pitaju "Da li će moja strateška kampanja uspeti na svim tržištima", i "Da li će ova komunikacija izgraditi emocionalnu vezu sa mojim brendom na duge staze?

No, bez obzira na taj pomak, jedno pitanje ostaje konstantno: "Da li će kampanja imati pozitivan uticaj na moj brend i kako mogu najbolje da se osiguram da se to desi, onda kada bude lansirana?”

Rešenja

Uz validirane mere uspeha, zajedno sa dubokom dijagnostikom i mogućnošću poređenja sa našom obimnom normativnom bazom podataka, saznaćete potencijal vaše kampanje da utiče na ciljeve vašeg brenda, i kako da je poboljšate pre lansiranja. Testirajte bilo koju komunikaciju na bilo kom mediju, bilo da se radi o videu, displeju ili brendiranom sadržaju, na televiziji, online, mobilnom telefonu i ostalim platformama.

Studije slučaja

Proizvođač robe široke potrošnje kreirao je nagrađivanu, globalnu multimedijalnu kampanju koja je uspela da promoviše sve svoje ključne brendove, a istovremeno ojača vezu brenda sa ciljnom grupom. Pre pokretanja kampanje, ona je validirana korišćenjem ASI: Connecta.