Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
Inovacije i razvijanje brend strategije: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testiranje pakovanja

Oslanjajući se na decenije iskustva sa istraživanjem pakovanja, Ipsos pomaže klijentima da optimizuju svoja pakovanja da bi ostvariia svoj pun potencijal kao ključna tačka kontakta sa potrošačima.

Klijenti

Kako da izaberem pravi dizajn pakovanja?
Kakvo je moje pakovanje u odnosu na konkurente?
Da li treba da promenim pakovanje?

Rešenja

Ipsos sprovodi istraživanja od rane faze razvoja pakovanja, koje povezuje potrošače sa dizajnerima, kroz testiranje i, u kasnijim fazama, validaciju. Trenutno smo usmereni na bihejvioralne principe koji kombinuju egzaktne podatke o prodajnom potencijalu sa implicitnim i eksplicitnim saznanjima. Timovi koji se bave samim brendom, kao i dizajnom koriste ove informacije za optimizaciju pakovanja.

  • Provera: Ipsos nudi pristup pomoću kog ćete razumeti poziciju vašeg pakovanja u odnosu na konkurenciju.
  • Skrining: Od brzog skrininga na raznim uređajima do sveobuhvatnih (con-joint) metoda za optimizaciju dizajna, dajemo rešenja koja koriste prednosti mobilnih uređaja sa ciljem brže isporuke informacija zasnovanih na dokazanim reperima.
  • Validacija: U kasnijoj fazi odluka sa većim rizikom, pokazujemo potrošačima virtuelne i stvarne police da bismo shvatili kako promena ambalaže utiče na prodaju. Koristeći najsavremenija implicitna merenja (vreme odgovora, onlajn praćenje pokreta očiju), kao i tradicionalnije pristupe, odgovaramo na “zašto” i“šta ako”.

Studije slučaja

Klijenti su navikli na naša rešenja za njihove nove ili postojeće proizvode, jer pakovanje igra ključnu ulogu u prepoznatljivosti brenda.