Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Sektor Ipsos Public Affairs je specijalizovan za sprovođenje istraživanja javnog mnjenja, istraživanja o elitnim interesnim grupama i kompanijama, i istraživanja o medijima, pomoću kojih klijenti mogu da rešavaju svoje probleme ili da unaprede svoju reputaciju.

Institut za Socijalna Istraživanja Institut za socijalna istraživanja (The Social Research Institute) je svetski lider u istraživanjima percepcije građana, korisnika javnih usluga i drugih interesnih grupa, uključujući članove, zaposlene, donore, medicinske radnike i glasače. Pročitajte više
Globalni centar za istraživanje reputacije Za lidere koji žele da unaprede proces donošenja odluka kada su u pitanju reputacija, korporativna komunikacija i razvoj korporativne politike, globalni centar za istraživanje reputacije (Global Reputation Centre) je najpouzdaniji izvor specijalističkih istraživanja i vođstva. Pročitajte više
Internacionalna istraživanja Ipsos iza sebe ima godine istraživanja trendova na svetskom nivou. Uz pomoć naših etabliranih proizvoda i svetske mreže Ipsos stručnjaka, potpuno smo spremni da izađemo u susret potrebama javnih i privatnih sektora, agencija, organizacija i vlada. Pročitajte više
Lokalna sindikalizovana istraživanja Ipsos nudi niz sindikalizovanih (uključuju više klijenata) istraživanja lokalno i na svetskom nivou, koja uključuju širok opseg tema, sektora, delatnosti i trendova. Pročitajte više