Bringing Life to life: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Applife – Ipsos mobilapp

Applife är Ipsos egenutvecklade app för kvalitativa undersökningar. I AppLife fångar respondenternas beteenden både utanför och i hemmet, on-the-go och när det händer. Applife erbjuder text, bild, film och GPS-lokalisering.

Syfte och behov

Hur kan du bättre förstå dina konsumenter genom explorativ research? • Interagera med konsumenterna oavsett var de är

  • Använd konsumenternas mobiltelefoner som en metod för att samla in data som kombinerar foto, film, text och geografisk plats.
  • Möjlighet att kombinera med detaljerade onlinedagböcker eller enkäter som går djupare i beteende och attityder.

Hur kan du bättre förstå dina konsumenter när det händer – i realtid?

  • Använd mobiltelefon för att fånga det som händer, när det händer – ingen efterkonstruktion
  • Använd kontextuella frågor för att förstå upplevelsen av händelsen

Erbjudande

Genom vår mobilapp uppmanar vi respondenterna att fota, filma och skriva om vad de ser, hör och uppfattar kring ett ämne eller beteende. Metoden innebär instinktiva svar genom olika former av media vilket skapar en realistisk bild av hur respondenten uppfattar situationer och sitt eget beteenden.

Vi ställer följdfrågor på deltagarnas svar i realtid. Deltagarna kan även interagera med varandra och med moderatorn. Alla inblandade från er som kund följa se alla aktiveter i realtid i appen.

Kund case

Ett företag ville förstå användningen av kosmetika i flera länder. Vi bad målgruppen av via Applife fota och filma varje tillfälle de skulle sminka sig. Det möjliggjorde för oss att komma nära konsumenterna i deras vardag och genom foto/film fick vi en mer djupgående förståelse.