Innovation, varumärke och marknad: Ipsos Market Strategy and Understanding
OUR SOLUTIONS

Att förstå marknaden

Grunden för nästan all marknadsföring är att förstå marknaden. Ipsos strävar efter att förstå människor, varumärken och marknader för att få våra kunders verksamhet att växa.

Syfte och behov

Hur kan jag segmentera mina konsumenter, kunder, produkter eller användningstillfällen?
Hur kan jag hitta behov som inte är tillfredsställda
Hur kan jag lättare nå ut till konsumenterna?
Hur ska jag positionera mitt varumärke?
Hur kan jag optimera varumärket och produktportföljen?
Hur kan jag upptäcka utvidgningsmöjligheter för varumärket?
Hur kan jag fatta snabbare beslut för att hålla jämna steg med marknaden?

Erbjudande

Våra experter hjälper dig att upptäcka, bedöma och prioritera tillväxtmöjligheter på marknaden. Vi använder avancerade analys- och aktiveringsverktyg och kopplar resultaten till hur din  affär ser ut.

Integrering av olika informationskällor

För att våra insikter ska vara ännu mer relevanta har vi i allt högre grad börjat inhämta information från flera källor. Vårt nya förhållningssätt till användning och attityder integrerar en rad banbrytande tekniker för att påskynda beslutsprocessen:

  • Kortare undersökningar som i allt högre grad körs på surfplatta och telefon
  • Mobila dagböcker, popup-forum
  • Omvärldsbevakning i sociala medier
  • Integrering av undersökningsdata med data från kunddatabaser, säljdata, mm
  • Communities, där vi kan koppla ihop respondenters svar i undersökningar med surfbeteende, medievanor, transaktionsdata, hur de svarat i andra undersökningar, mm

Kund case

Be sure to catch the most important information: Our consumer electronics client wanted to conduct a U&A study that would truly answer what they “needed to know” and skip the “Nice to know”. At the first stage, we conducted desk research and social listening to help identify the knowledge gaps within our client’s organisation. We then implemented a mobile survey to gather deeper market understanding and build on the hypotheses of the first stage. The survey was then followed by a Pop-Up Community to deep dive into the most relevant consumer needs. Instead of a single survey, this approach enabled our client to “connect the dots”. The client has already introduced several high-potential ideas thanks to the iterative nature of this approach.

Who is behind the needs? A food manufacturer wanted to conduct a Segmentation study to gain an understanding of occasion-based need states. We ran a study that helped him understand different consumer needs in the growing snacking market. Armed with this information, the client was able to link the company’s current portfolio to relevant areas and to identify a “playground” for new snacking ideas.

Identify opportunities: We used Market Structure to help a beverages client to understand the positioning of their categories in the beverages landscape. We delivered a perceptual map (including possible substitution and adjacent categories) that helped the client to identify white spaces and a long-term innovation pipeline.

Konsument & shopper