Bringing Life to life: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Etnografi

Etnografi är en kvalitativ metod som bygger på observation d.v.s. vi spenderar en längre tid med människor för att på djupet förstå vad de säger, vad de gör och hur de gör det.

Syfte och behov

Hur kan jag bättre förstå mina konsumenter?

Vad är viktigt för dem? Vad driver deras beteende?

Hur lever de?

Hur använder de min produkt?

Erbjudande

Vi genomför 2–3 timmar långa observationer i kombination med intervju. I metoden använder vi oss av principer från antropologin. Vi fångar aktiviteter i sitt sammanhang – i hemmet, på gatan, på kontoret eller under resan. Vi arbetar med att förstå drivkrafterna bakom ett visst beteende och analyserar resultatet utifrån hur kultur och miljö påverkar hur vi agerar.

Genom vår egna mobilapp Applife erbjuder vi även digital etnografi där konsumenterna själva dokumenterar sitt liv genom text, bild och video.

Som ytterligare ett alternativ kan vi även hjälpa företag att på egen hand möte sina konsumenter i deras hemmiljö. Målet är att ni ska komma bakom kulisserna och se nya möjligheter. Ipsos hjälper till med rekrytering av respondenter, upplägg av undersökning samt inledande och avslutande workshop.

 

Kund case

Vår kund ville undersöka barriärerna kring att köpa hund- och kattmat på sex marknader. Deras mål var att få dem som inte gav sina djur färdiglagad mat, att börja göra det. Etnografer tillbringade tid hemma hos djurägare på alla sex marknader. En huvudinsikt var att katt—och hundägare älskar att laga mat till sina djur så kunden blev uppmuntrad att skapa lösningar där det gick att blanda hemmagjord mat med köpt färdiggjord djurmat.