Administration, datainsamling och redovisning: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Fält- och leveranstjänster

Ipsos Observer har till syfte att vara marknadsledande på informationsinsamling genom att tillhandahålla högkvalitativ datainsamling till ett konkurrenskraftigt pris.

Syfte och behov

  • Behöver du undersökningsdata i flera länder samtidigt?
  • Behöver du snabba och kostnadseffektiva svar på dina frågor?
  • Vill du ha högkvalitativ undersöknings-data från ett multinationellt datainsamlings företag?

Erbjudande

 

Hos Ipsos är online- och off-line datainsamlingen samlat under samma globala organisation.
Det säkerställer att vi är väl anpassade och har resurser för att tillgodose våra kunders behov, oberoende av datainsamlingsmetod eller plats i världen.

Den globala organisationen samordnar kvalitet och innovation tillsammans med ett starkt respondentcentrerat arbetssätt, strukturen garanterar högt engagemang och samma höga kvalitet i alla projekt oavsett land. Läs mer om vår datakvalitet.

Multi-Mod:
Framtiden för datainsamling kommer att vara multi-mode!

Hos Ipsos erbjuder vi oöverträffade kunskaper och engagemang för att samla in information från framtidens respondenter. Genom branschledande initiativ som Device agnostisc och den senaste tekniken för att digitalt samla in information vid besöksintervjuer är vi redo att leverera undersökningsdata anpassade för framtidens teknik och utmaningar, oberoende av metod.
Läs mer på Device agnostic

Ipsos har kapaciteten och erfarenheten att leverera branschledande marknadsundersökningar, med tillgång till respondenter i 150 länder så som i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien-Stilla havet, Mellanöstern och Afrika.

 

  • Online och Mobile
  • Face to Face – Besök och butiksintervjuer – CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing)
  • Telefon – CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing)
  • Post / E-Mail

 

Ta kontakt med Hasse Tjernberg för ytterligare information.

Kund case

Ipsos fält- och leveranstjänst samlar in och levererar data av hög kvalitet både bland konsumenter och företag. Vi kan arbeta med beställare i alla branscher och leverera just de uppgifter och de siffror de behöver.

Nya metoder