Administration, datainsamling och redovisning: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

I-Instant – expressleveranser på nätet

I-Instant är en av våra expresslösningar. Med den kan du snabbt reagera på händelser som rör din verksamhet, konkurrenternas aktiviteter och händelser på marknaden och fatta beslut baserade på konsumenternas återkoppling snarare än på uppskattningar, utan att äventyra din marknadsposition.

Syfte och behov

I-Instant är utmärkt för att

 • utforska eller förstå specifika frågor, användning, beteende, känslor etc.
 • testa en hypotes, undersöka olika valmöjligheter
 • samla material för att utveckla sin konsumentkunskap
 • få spontana reaktioner på produkten, mediet osv.
 • förstå reaktionerna på en händelse, en kris etc.
 • övervaka konkurrenternas aktiviteter och mycket mer

Urval
Nationellt representativt urval med upp till 500 intervjuer.

Metod
Högst 15 frågor som kan ställas till paneldeltagare från Ipsos (eller från leverantörer av bra paneler där Ipsos paneler inte är tillgängliga).

Tillgänglighet
För närvarande tillgängligt i drygt 50 länder. Europa, Nordamerika, Latinamerika, asiatiska Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika.

Resultat
Inom 2–3 dagar

Resultaten levereras
Inom några timmar eller dagar – beroende på land och behov.

Erbjudande

I-Instant-resultaten är tillgängliga snabbare än med traditionella analysmetoder tack vare en effektiv process och automatisering antingen vid installationen, fältarbetet eller leveranserna av data. Den snabba hanteringen underlättas av svarspersonernas stora engagemang, av att urvalet går fort och av att enkäterna är enhetsoberoende så att svarspersonerna alltid kan komma åt dem. 

Fördelarna med I-Instant:

 • Snabb hantering med resultat inom 24 timmar och en enhetsoberoende metod
 • Möjlighet att starta fältundersökningarna när som helst
 • Fältet delas inte med någon annan beställare
 • Val av urvalets storlek (högst 500) och definition (från 60 procents frekvens beroende på land)
 • Möjligheten att testa grafik – materialet ska i så fall lämnas en dag i förväg
 • Kvalitetssäkrade och pålitliga leveranser.

Upptäck våra expressleveranser.

Kund case

Med I-Instant som snabbt undersökningsverktyg
AFFÄRSBEHOV: I ett försök att förnya sin flytande duschtvål ville en global tillverkare av paketerade konsumtionsvaror undersöka produktens funktioner och fördelar inför en Kano-studie. De vände sig framför allt till ungdomar på 10 viktiga marknader, inklusive nya. De ville att undersökningen skulle genomföras snabbt och kostnadseffektivt.
LÖSNINGEN: En I-Instant-undersökning genomfördes på tio marknader under en tvådagarsperiod. Eftersom I-Instant kan användas för att rekrytera svarspersoner på internet och i mobilnätverk och är enhetsoberoende kunde vi nå ut till svåra målgrupper, som ungdomar i åldern 15–24 år. Vi fick också möjlighet att göra undersökningen i tillväxtmarknadsländer.
FÖRDELAR: Beställaren kunde effektivt upptäcka positiva egenskaper hos produkten på marknader de aldrig tidigare haft tillgång till och fick resultat på bara dagar snarare än veckor. Som ett resultat kunde FoU-avdelningen förkorta innovationscykeln med två månader och samtidigt uppnå global funktions-/nyttoharmonisering.

Nya metoder