Innovation, varumärke och marknad: Ipsos Market Strategy and Understanding
OUR SOLUTIONS

Innovation och Forecasting

Ipsos hjälper dig att innovera snabbare och bättre. Vi har lång erfarenhet av innovationsarbete och har hjälpt till att ta fram många ledande produkter som finns på den svenska marknaden idag.

Syfte och behov

Hur kan jag skapa innovation snabbare?
Hur gör jag för att få rätt kunskap och idéer för att öka försäljningen?
Hur kan jag öka mina chanser för marknadsframgångar?
Hur uppnår jag ökad tillväxt?

Erbjudande

Ipsos erbjuder lösningar som ger möjlighet att få med konsumenters åsikter i varje steg av innovationsprocessen. Från innovationsplattformar och idégenerering till produkttester hjälper Ipsos dig att utforma produkter med största möjliga potential.

Omvandla idéer och kunskap till testfärdiga koncept på bara tre dagar
Med Insight Accelerator kan vi hjälpa dig att skapa och validera kunskaper och idéer och förvandla dem till testfärdiga koncept på bara tre dagar.

Vi erbjuder lösningar för att få kunskap, idéer och koncepttestning inom 4 dagar.

Koncepttester och koncept-/produkttester
Vår banbrytande modell för koncepttestning som även engagerar respondenterna. Du får fram vilka koncept som har störst potential, insikter kring hur koncepten ska optimeras, profilering (vilken typ av innovation har du – Breakthrough, Niche, Premium eller någon annan innovationstyp?) och möjlighet till prognoser/forecasts. I våra modeller jämförs dina idéer med verkliga produkter.

Forecasting
Du behöver veta hur väl dina innovationer kommer att prestera på marknaden så att du kan hantera förväntningar och förbereda lanseringen på bästa sätt. Vi erbjuder prognoser under hela livscykeln med våra Designor- och Vantis-modeller. Dessutom behöver vi inte samla in undersökningsdata för att uppskatta dina innovationsmöjligheter. Genom att utnyttja vår expertis i marknadsstrukturer kan vi uppskatta potentialen för nya produkter i olika kategorier och marknader mycket tidigt i innovationsprocessen.

Kund case

Generate new concepts in 3 days: an international pharmaceutical client in France identified innovative vitamin formats they hoped would make usage more frequent. Using Insight Accelerator, we were able to generate and test 40 insights, then generate and test 20 ideas based on the winning insights, and finally transform the winning ideas into five concepts – all in 3 days.

Get to big innovations fast: a US restaurant chain needed to add new items to their menu fast. With overnight idea testing, our client was able to reduce timelines by two months, increase concept testing success rates by 20%, and cut costs in half.

Validate the potential of a new concept: a manufacturer wanted to introduce a new brand and had three concepts under consideration. With our proprietary concept testing approach, the client learned that his concepts profiled as Me-Too, Overpriced and Good Start. The decision to pursue the Good Start concept was easy.

Get to the best execution: we wanted to know the optimal combinations of insights, benefits and fragrances for an anti-bacterial soap. By testing in a competitive context and using our validated modelling, we were able to identify the best combination. The results were forecast-ready and client shape their advertising.

Size innovation opportunities without survey data: a global CPG client was looking to innovate in several different countries, across a few product categories. We helped them identify several country-category combinations that each met their sales objectives for new innovation. This information helped them jump-start their innovation process and save time and money.

Konsument & shopper