Bringing Life to life: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Insight Cloud – knowledge curation

Insight Cloud är en webbaserad plattform för att samla insikter och kunskap. Insight Cloud hjälper dig att organisera och strukturera upp erfarenheter och insikter från flera olika källor, allt för att ge dig en bättre överblick och för att se var det finns nya möjligheter.

Syfte och behov

Hur skapar jag en lärande företagskultur och kopplar ihop expertis och insikter från olika håll?

Hur kan jag på ett enkelt sätt få kunskap om vad andra delar av företaget redan har gjort, för att undvika att vi gör samma projekt igen?

Hur sparar jag tid och resurser genom att snabb tillgång till viktig information och kunskap?

Erbjudande

På Insight Cloud laddar vi upp material från flera olika källor som interna och externa rapporter med såväl kvalitativt som kvantitativt material. Vi tar fram tydliga insikter från materialet så att ni på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna söka och orientera er. Vi genomför workshops med berörda personer hos er för att se till att alla vet hur Insight Cloud fungerar och kan användas.

 

Kund case

Ett globalt bolag använda Insight cloud i sitt innovationsarbete. Insight Cloud blev navet för att leta fram och dela idéer på en dynamisk plattform som hjälpte till att utveckla, sprida och prioritera förslagen.