Kund- och medarbetardriven utveckling: Ipsos Loyalty

Kund- och medarbetardriven utveckling: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

Ipsos Loyalty är specialister på att utvärdera och utveckla kundrelationer och medarbetarengagemang. Vi hjälper er att utveckla kundrelationer på ett sätt som maximerar värdet för er organisation.

Enterprise Feedback Management (EFM) Enterprise Feedback Management (EFM) samlar kundsynpunkter i realtid. Kundernas synpunkter kopplas sedan samman med annan information från exempelvis sociala medier eller finansiell data. Resultaten analyseras till insikter skräddarsydda för olika befattningar i er organisation.
Läs mer
Kartläggning av kundresan Ipsos hämtar in detaljerade ”ögonblicksbilder” av kundresan och skapar kartor som identifierar både attityder och beteenden. Läs mer
Mätning och hantering av kundrelationer Kundrelationsprogram utvärderar styrkan i kundrelation och identifierar vilka delar av den totala kundupplevelsen som behöver förbättras samt ger största möjliga avkastning på er investering. Läs mer
Medarbetarengagemang Att effektivt arbeta mot uppsatta mål baserade på företagets affärsstrategi är kritiskt för en långsiktig överlevnad. Medarbetarna utgör också en viktig faktor i företagets profilering och differentiering. Med denna utgångspunkt blir medarbetarnas engagemang navet i Ipsos medarbetarundersökningar. Läs mer
Ledarskap och organisationskultur För alla framgångsrika förändringsprocesser krävs bra ledarskap. Våra tjänster hjälper dig att utforma en inspirerande och relevant ledarstil som kan överföras till dina chefer. Läs mer