Kund- och medarbetardriven utveckling: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Ledarskap och organisationskultur

För alla framgångsrika förändringsprocesser krävs bra ledarskap. Våra tjänster hjälper dig att utforma en inspirerande och relevant ledarstil som kan överföras till dina chefer.

Syfte och behov

  • Hur definieras en ledarskapsmodell och värderingar som ligger i linje med företagets strategi?
  • Hur identifieras och bedöms ledarbeteenden som kan hjälpa er att lyckas i den digitala tiden?
  • Hur motiveras ledarna att implementera företagets strategi?

Erbjudande

Strategiskt engagemang – bedöm ledarnas engagemangsnivå för en lyckad förändringsprocess

Definition av företagets ledarskapsmodell – identifiera vilken typ av ledarskap som krävs utifrån företagets behov och nuvarande identitet

Definition av företagets värdegrund

Anpassning av organisationskulturen (t.ex. kunden först, regler, säkerhet …)

Optimering av medarbetarnas upplevelse (anställningsrutiner, mångfald, integration, välbefinnande, avslut):

  • Bedöm kvaliteten på era anställningsrutiner och utvärdera viktiga delar
  • Identifiera luckor mellan arbetsgivarlöftet och medarbetarnas upplevelse
  • Utvärdera möjligheterna att vara delaktig i företaget
  • Ta fram företagsvärderingar som stöder varumärket

Kund case

Fallstudie av en ledande leverantör av samhällstjänster [Strategiskt engagemang] → 2013 utformade det här företaget en ny och ambitiös strategisk plan som innebar stora strategiska, organisatoriska och kulturella förändringar. Nyckeln till framgång var att få cheferna med på tåget. Ett par månader före genomförandet av projektet mätte företaget därför engagemanget hos de viktigaste cheferna. Ipsos valdes ut att genomföra denna strategiska undersökning som vände sig till 3 000 chefer i 69 länder. Stöd lämnades både inför insamlingen av data och presentationen av resultaten (presentationer för alla enheters styrkommittéer, kommunikationsstöd och uppföljning av åtgärdsplaner). Framgångarna med rapporten ledde till en ny undersökning 2015 för att stötta företagets fortsatta förändringar.