Kund- och medarbetardriven utveckling: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Mätning och hantering av kundrelationer

Kundrelationsprogram utvärderar styrkan i kundrelation och identifierar vilka delar av den totala kundupplevelsen som behöver förbättras samt ger största möjliga avkastning på er investering.

Syfte och behov

  • Vad kan ni göra för att bättre förstå er relation med kunderna när det gäller olika produkter och kanaler?
  • Hur identifierar och bygger ni in mål i er kundupplevelsesstrategi i syfte att maximera kundvärdet?

Erbjudande

Ipsos Loyalty har stor erfarenhet av att utforma och implementera kundupplevelseprogram globalt. Vårt erbjudande kretsar kring tre centrala aspekter: utformning, analys och åtgärdsplanering.

Vi tar hänsyn till konkurrenssituationen när vi ska förstå styrkan i relationer. Att ta hänsyn till konkurrenssituationen är bästa sättet att utvärdera kundernas lojalitet i stället för att endast titta på varumärkena  ett i taget.

Vår drivkraftsanalys identifierar utvecklingsområden som optimerar kundupplevelsen i syfte att maximera kundvärdet.

 

Ta kontakt med Christer Siwertz för mer information.

Kund case

En ledande asiatisk och latinamerikansk bank och kreditkortsutgivare bedömde hotbilder från konkurrenterna och möjligheter att kvantifiera potentiella vinstökningar på 15 snabbt expanderande marknader.