Kund- och medarbetardriven utveckling: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Mätning och hantering av kundrelationer

Kundrelationsprogram utvärderar styrkan i kundrelation och identifierar vilka delar av den totala kundupplevelsen som behöver förbättras samt ger största möjliga avkastning på er investering.

Syfte och behov

  • Vad kan ni göra för att bättre förstå er relation med kunderna när det gäller olika produkter och kanaler?
  • Hur identifierar och bygger ni in mål i er kundupplevelsesstrategi i syfte att maximera kundvärdet?

Erbjudande

Ipsos Loyalty har stor erfarenhet av att utforma och implementera kundupplevelseprogram globalt. Vårt erbjudande kretsar kring tre centrala aspekter: utformning, analys och åtgärdsplanering.

Vi tar hänsyn till konkurrenssituationen när vi ska förstå styrkan i relationer. Att ta hänsyn till konkurrenssituationen är bästa sättet att utvärdera kundernas lojalitet i stället för att endast titta på varumärkena  ett i taget.

Vår drivkraftsanalys identifierar utvecklingsområden som optimerar kundupplevelsen i syfte att maximera kundvärdet.

 

Kund case

En ledande asiatisk och latinamerikansk bank och kreditkortsutgivare bedömde hotbilder från konkurrenterna och möjligheter att kvantifiera potentiella vinstökningar på 15 snabbt expanderande marknader.