Kund- och medarbetardriven utveckling: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Medarbetarengagemang

Att effektivt arbeta mot uppsatta mål baserade på företagets affärsstrategi är kritiskt för en långsiktig överlevnad. Medarbetarna utgör också en viktig faktor i företagets profilering och differentiering. Med denna utgångspunkt blir medarbetarnas engagemang navet i Ipsos medarbetarundersökningar.

Syfte och behov

Hur engagerade är dina medarbetare?
Stöder de företagets strategi?
Vilka är deras styrkor och  utvecklingsområden?
Hur får du dina chefer att känna att de har det som krävs för att agera?
Vad gör ni för att behålla era bästa medarbetare och rekrytera nya?

Erbjudande

Medarbetarundersökning – engagerade medarbetare

  • Bedöm engagemangsnivån i hela organisationen
  • Utvärdera rätt faktorer och identifiera rätt områden för att maximera medarbetarnas engagemang
  • Använd engagemangsundersökningen som ett verktyg som ger ledare möjlighet att driva nödvändig förändring att engagera sina medarbetare

Arbetsgivarlöfte – definition och kontroll

  • Utveckla ett enhetligt arbetsgivarlöfte
  • Attrahera rätt medarbetare
  • Utvärdera era rekryteringsprocessen
  • Övervaka ert rykte online och offline

För mer information ta kontakt med Anna Wärngård - anna.warngard@ipsos.com

Kund case

Fallstudie av ett ledande globalt energibolag [Medarbetarundersökning] → När företaget ställdes inför stora förändringar 2012 blev ”engagemang” en av de viktigaste personalfrågorna och det är det än i dag. Ipsos genomför varje år en engagemangsundersökning med mer än 140 000 anställda i 10 länder. Det ursprungliga målet var att inrätta ett unikt globalt program för att mäta medarbetarnas engagemang, följa framväxten av en koncernkultur och övervaka klimatet i koncernen. Processen är nu djupt inbäddad i organisationen och undersökningen ses som ett styrverktyg som hjälper till att utveckla administrativa rutiner.