Media- och varumärkeskommunikation: Ipsos Brand Health Tracking
OUR SOLUTIONS

Mediamätning och mediekonsumtion

Som världsledare inom mediamätningar guidar vi annonsörer med beslutsunderlag för att de ska kunna rikta sitt budskap, mediaägare för att de ska kunna sätta reklampriser och byråer som planerar och köper medieutrymme på uppdrag av annonsörer.

Syfte och behov

I vår digitala värld där media, innehåll, telekom och teknik sammanflätas i allt snabbare takt är det ännu viktigare att skapa ett snabbt engagemang hos mottagaren. För att fatta rätt beslut i val av media kräver detta i sin tur en djupare förståelse av olika målgrupper och deras mediekonsumtion.

Erbjudande

Mediamätningar

Mätning av mediekonsumtionen är grunden för all form av mediaundersökning. Ipsos är framträdande inom området på global nivå med mätningar i mer än 70 länder och över 30 års erfarenhet. Våra mediamätningar täcker allt från läs-, radio-, TV- och utomhusmätningar. Och vi kommer ständigt med nya innovativa mätningsmetoder i takt med att tekniken, medielandskapet och konsumenters beteenden förändras.  

Passiv mätning av mediekonsumtion

Med hjälp av passiva mätningsmetoder fångar vi in konsumenternas faktiska beteende, vare sig det gäller deras användning av olika medier eller huruvida de exponeras för reklam, oavsett plattform. Detta görs bland annat med:

  • Personal Meters: används för att spåra individers totala mediekonsumtion sett över flera kanaler eller spåra kommersiella kampanjer över flera kanaler.

  • TV People Meters: är ett priseffektivt alternativ till traditionella TV-mätare eftersom tekniken är baserad på en surfplatta som enkelt placeras nära TV:n och som har ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Den stora fördelen gentemot traditionella mätare är, förutom den lägre kostnaden, att även streaming och on-demand tjänster fångas in med hjälp av dessa mätare, vare sig man tittar på TV:n, surfplattan eller i mobilen.

  • Set Meters: en Set Meter ger information om vad man tittar på och kan även med avancerade beräkningsmodeller ange vem i hushållet som tittar.

Kund case

Många medier – i synnerhet mer exklusiva tidskrifter som Time och Fortune eller nischade tv-kanaler som CNN, BBC World och Discovery Channel, riktar sig till en så pass nischad målgrupp att den inte fångas upp via traditionella medieundersökningar. I många år har de förlitat sig på Ipsos Affluent Survey (den största globala undersökningen som kartlägger köpstarka målgruppers attityder, beteenden och mediekonsumtion) för att guida marknadsföring och försäljning till annonsörer och mediebyråer.
För mediebyråer och deras kunder är undersökningen det enda sättet att hitta konsumenter i vissa branscher som domineras av köpstarka målgrupper. Det rör sig om t ex flygbolag, hotell, tillverkare av lyxbilar och leverantörer av finansiella tjänster.

Medie & varumärkes kommunikation