Administration, datainsamling och redovisning: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Omnibusundersökningar

Som ett globalt marknadsundersökningsföretag har Ipsos utformat en rad olika typer av omnibusundersökningar för att tillgodose dina behov när det gäller geografisk täckning, representativa urval, hastighet och prismässig konkurrenskraft. Vi erbjuder även internationell samordning och kan redovisa resultaten i en mängd olika användarvänliga format.

Syfte och behov

Vår grupp kommer att utgå ifrån dina mål, dina geografiska krav, din målgrupp, dina prisnivåer och dina leveranskrav och föreslå den lämpligaste lösningen. Vi har ett antal verktyg att välja mellan, på nätet, vid personligt möte, via telefon och internationella omnibusundersökningar.

Erbjudande

Omnibusundersökning via telefon (CATI) (Computer Assisted Telephone Interviewing) erbjuder de snabbaste resultaten med en offlinelösning. Resultaten kan levereras bara tre dagar efter undersökningen. Undersökningen samlar in bakgrundsinformation om svarspersonerna och hushållen. Det är information som täcker allt från standardfrågor om demografi till frågor om bostaden och tillgången till internet. All denna information finns tillgänglig om du vill vända dig till vissa speciella svarspersoner eller profilera dina resultat.

 

Internationell omnibusundersökning  används till undersökningar på i princip alla marknader i världen. Vi har genomfört omnibusundersökningar i mer än 50 länder runt om i världen och har byggt upp ett omfattande nätverk av likasinnade omnibusleverantörer. Alla leverantörer strävar efter att tillhandahålla de bästa tänkbara omnibusundersökningarna och arbetar utifrån våra stränga kvalitetskontroller för att ditt projekt ska löpa smidigt.

Kund case

Global varumärkesundersökning
Ett större läkemedelsföretag behöver varje år få information om hur deras varumärken står sig i ett konkurrensutsatt, internationellt sammanhang. Som en del av vårt globala omnibuserbjudande kan vi erbjuda heltäckande kunskap om de områden som våra uppdragsgivare vill undersöka, kunskap i kulturella frågor i ett undersökningssammanhang och ge snabba resultat (levereras via tabeller, presentationer och SPSS-filer). Denna undersökning har pågått i mer än fyra år och resultaten används som stöd i strategiska affärsbeslut.

Nya metoder