Innovation, varumärke och marknad: Ipsos Market Strategy and Understanding
OUR SOLUTIONS

Produkttester

Ipsos är världens ledande produkttestrådgivare och testar 7 000 produkter årligen och har bidragit till framgångsrika lanseringar av 20 000 nya produkter på olika marknader.

Syfte och behov

Vi står inför en nylansering/line-extension. Är våra produkter bra nog för att lanseras?

Kan de optimeras och vilken ska vi välja att gå vidare med till lansering?

Vad tycker konsumenterna om vår produkt jämfört med konkurrentens?

I vilken riktning bör vi utveckla vår produkt så att den blir mer omtyckt?

Vi behöver förändra vår receptur/produktionssätt, eller byta råvaruleverantör. Vilken risk tar vi?

Vad tycker konsumenterna om vår produkt jämfört med konkurrentens?

I vilken riktning bör vi utveckla vår produkt så att den blir mer omtyckt?

Vi behöver förändra vår receptur/produktionssätt, eller byta råvaruleverantör. Vilken risk tar vi?

Erbjudande

Produkttester med konsumenter

Det finns en mängd saker som kan få konsumenten att välja den ena produkten framför den andra. Utseende, doft, smak, förpackning – eller vilken musik som spelades i butiken. Vi hjälper dig att utifrån våra fem sinnen mäta och analysera dina produkter.

Vår sensoriska verksamhet är ledande inom livsmedelstester. Vi har de mest erfarna konsulterna inom sensorik och produkttester samt professionella kök och testplatser i labbmiljö enligt ISO-standard. Syftet är att förädla dina produkter så att de stimulerar och lockar din målgrupp.

Vi genomför konsumenttester dels i kontrollerad miljö i specialutrustade lokaler och dels i naturlig miljö (hemmet, på språng etc) beroende på frågeställning och var i utvecklingsfasen som produkten befinner sig. Ipsos har lång erfarenhet av mat och dryck, men metoderna kan även användas inom andra branscher, exempelvis för att utreda hur musik, doft eller belysning i en butik påverkar köpbeteendet.

Sensorisk analys

Ipsos har en analytisk panel som består av en mindre grupp personer, utvalda för sin sensoriska förmåga och grundtränade för att göra objektiva bedömningar av olika produkter. Panelen kan göra enklare eller mer djupgående beskrivningar av produkter, som kan användas i kvalitetsarbete och även ge konkret input i produktutvecklingen. Då bedömningarna är objektiva kan den svenska panelen användas till beskrivningar av produkter som finns på andra geografiska marknader.

Integrering av andra metoder

  • I Sensory Focus kompletterar vi konsumenttester med kortare fokusgrupper. En erfaren moderator leder och följer upp olika frågeställningar med en mindre grupp konsumenter. Frågorna utgår från och ger en fördjupad bild av produkterna som bedömts i konsumenttestet och kan handla om förpackning, design, varumärke, konkurrenter etc.

 

  • Sense Suite integrerar kvalitativ och kvantitativ metod för produktutveckling och positionering. I Sense Suite ingår Product*Sense som avslöjar sensoriska ledtrådar, Sensory Stations för att bedöma produktens komponenter, Rapid Prototyping för att utvärdera prototyper iterativt, Sensory Lab för att para ihop prototyper med målkonsumenter och Censydiam*Sense för att avslöja känslor under användning av produkten.

 

  • Neuro science (Implicit reaktionstid). Vi använder Implicit Reaction Time (IRT) för att avslöja skillnaderna i vad konsumenterna rapporterar och vad de egentligen känner. Med IRT kan vi mäta styrkan i omedvetna associationer som konsumenterna har för produkter och deras fördelar – så att du kan förstå hur konsumenter verkligen känner inför produkten.

 

  • Undersökningar baserade på känslor. Vi kopplar ihop känslomässiga och funktionella egenskaper i vår FoU och marknadsföring, genom att upptäcka de känslomässiga behoven i en produktkategori.

Kund case

Launch a new product: our food client was looking to enter a new market with their jam product. The main objective was to compete with the local market leader and steal share. Product*Sense helped to identify the two key drivers for satisfaction for jam. The results steered R&D development of specific prototypes.

Mobile for product improvement: our client in the UK needed to compare their toothpaste to their competitor. We placed the toothpastes with consumers and had them do an online and a mobile survey. Mobile enabled fast feedback: ¾ of the surveys were done minutes after brushing. Mobile also identified a flavor advantage not picked up by the online survey.

Neurosciences to understand the drivers of preference: our hair care client needed to understand how the fragrance of its shampoo impacts consumer perceptions. We conducted a fragrance test with Implicit Reaction Time and discovered that there were no differences in the fragrances on the conscious level – but unconsciously Fragrance A was preferred.

Defining emotional needs: our client’s detergent fragrance needed to be reformulated. Consumers indicated the emotions relevant to them for detergents. Only one fragrance tested triggered these emotions and was therefore the winner. We linked the emotions to functional benefits to help our client shape their advertising.

Konsument & shopper