OUR SOLUTIONS

Retail Performance

Retail Performance är en av världens ledande konsulter som specialiserat sig på analyser av detaljhandeln med steginventering och övervakning av shoppingbeteende. Vi arbetar med globala varumärken i över 50 länder och vår kunskap om konsumenterna hjälper våra kunder att identifiera shoppingtrender och kunskap om detaljhandeln som förbättrar hela kundupplevelsen.

Syfte och behov

Hur många personer kommer in i min butik?
Vad kan jag göra för att förbättra antalet försäljningar per antalet besökare?
Hur ser kundernas profil ut?
Engageras kunderna av min butik?
Vilken produkt väcker största intresse?

Erbjudande

Retail Performance använder den senaste tekniken för att analysera hela vägen till inköp, ger information om konsumenterna och tekniken för att maximera säljmöjligheterna och minska driftskostnaderna för beställarna.

Vi fokuserar på:

Steginventering

Att utnyttja trafiken i butiken för att öka antalet försäljningar per antalet besökare med heltäckande inventering av kundernas steg i realtid och butiksanalyser. Steginventeringen börjar med 95 procents korrekthet och den nivån behålls under hela perioden. Vi är en affärspartner som hjälper till att skapa värde av dataanalyser.

Den tid som kunderna stannar i butiken

Det har konstaterats att ju längre kunderna stannar i butiken, desto troligare är det att de handlar. Att analysera tiden som kunderna stannar i butiken ger värdefull kunskap om vart dina kunder går och hur länge de stannar där, och det hjälper dig att fatta informerade beslut om marknadsföring, kampanjer, personalplanering och lagerhållning.

Hantering av kundens väg till inköp

Förstå kundens väg i eller omkring köer och inredning genom att generera data och kunskap för att stimulera till fortlöpande operativa förbättringar. Öka produktiviteten och lönsamheten och förbättra kundupplevelsen genom att minska väntetiderna i butiken, styra kundens väg till inköp och hantera personalens arbetsbelastning. 

Trådlös spårning

Förmågan att visa hela vägen till inköp, från inledande samverkan utanför butiken till att kunden går in en butik och köper en produkt, plus återbesök, kan ge värdefulla insikter i shoppingbeteendet.

Profilering

Genom att skapa modeller för hur olika typer av människor navigerar i butikerna, interagerar med varorna, pratar med kollegor och navigerar i utrymmena, blir det ännu lättare att förstå kunderna bättre.

Kundernas beteende

Att använda kundernas beteende som en central drivkraft är grundläggande för att öka antalet försäljningar per antalet besökare. Använd den tillgängliga kunskapen för att utforma lockande butiker, erbjuda oöverträffad kundservice och de bästa kampanjerbjudandena samt arrangera effektiva marknadsföringskampanjer.

Kund case

Our clients are using our expertise in order to improve the shopper experience and make fact-based business decisions in-store.
Benchmarking and empowering staff: Our jewellery retailer wanted to capitalise on training investment and highlight to staff the impact of their actions on conversion rates and bottom line sales figures; and at Head Office level, to identify stores which were performing well and those which required help, so that resources could be distributed more effectively.
Footfall was measured in 29 stores, selected for their very different layouts, as well as a Benchmarking training programme developed to enable Store Managers to increase conversion rates and Average Transaction Values (ATV). Store Managers and their teams are now empowered to drive conversion rate performance in their stores, and can clearly see the impact their actions have on conversion rates.

Increased customer satisfaction: Our telecoms client had previously used only sales figures to determine store performance, however the senior management realised this gave them only part of the story.
Using footfall counting and sales conversion metrics, measurable differences have been seen in scheduling and budget efficiency, with the most immediate noticeable benefit being the ability to identify top-selling employees, resulting in a streamlined operational process, more efficient staff scheduling and better use of the staff budget. In turn this has led to increased customer satisfaction, a result highly valued by the company.
In addition, they have accurately measured the success of their head office marketing campaigns, allowing them to target future marketing campaigns based on factual data.

Mer insikter om Retail

Konsument & shopper