Administration, datainsamling och redovisning: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Skräddarsydda paneler

Vi förstår vikten av att verkligen lära känna de konsumenter som betyder mest för dig. Vårt skräddarsydda panelerbjudande ger dig förmågan att kontinuerligt och regelbundet kommunicera direkt med ditt kundsegment och följa trender för de attityder som styr konsumenternas beteende.

Syfte och behov

Sammanhang

En skräddarsydd panel kan vara rätt lösning för din organisation om

 • ni vill sätta kunderna först
 • ni vill få regelbunden kunskap om samma kundsegment, stå i regelbunden kontakt med dem och ibland även interagera direkt med dem
 • ni behöver undersöka eller bevaka uppfattningen om en produkt, en tjänst eller ett varumärke i samma grupp människor
 • ni vill ha flexibilitet och ha tillgång till både kvantitativa och kvalitativa undersökningar, ibland expresslösningar och ibland komplicerade undersökningar.

Erbjudande

Som en av ledarna i panelutveckling och -administration kan Ipsos sätta ihop en panel som passar just din organisation, som är anpassad för att ge dig direktåtkomst till dina kunder och intressenter och som möjliggör snabb feedback och djupare insikter om specifika affärsproblem. Vi kan också hjälpa dig att spåra panelmedlemmarnas upplevelser under en längre tid tack vare en långsiktig relation med dem. Vi erbjuder dig möjlighet att effektivt undersöka dina kunder på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Du kommer att få tillgång till Ipsos expertkunskap när det gäller att rekrytera rätt paneldeltagare och administrera panelerna.

Våra mycket erfarna grupper kommer att arbeta tillsammans med dig under panelens hela livslängd. De kommer att stötta dig i arbetet med att utforma, rekrytera och bibehålla en aktiv och engagerad panel som ska generera värdefull och användbar kunskap. Med en engagerad panel som hänger med i utvecklingen kan du genomföra många olika typer av undersökningar för din verksamhet.

Vi ger dig tillgång till en avancerad plattform där du kan administrera, övervaka och kommunicera med din panel, inklusive en mobilapp. Och förutom tekniken erbjuder vi även en heltäckande uppsättning anpassningsbara produkter och tjänster. Du kan utan problem göra snabba granskningar, djupdykningar, köra långtidsstudier eller snabba undersökningar, öppna chattrum för paneldeltagarna, diskussionsforum, bloggar/dagböcker, expertbloggar och snabba opinionsundersökningar.

Custom panel mobile app functionality

Vår engagerande plattform är både visuellt tilltalande och rolig att arbeta med. Vi kan till exempel enkelt förvandla en undersökning till en spelupplevelse med våra visuellt engagerande frågetyper.

Ipsos skräddarsydda paneler ger flera alternativ som passar det just du vill undersöka.

 • Expresspanel
  Expresspanelen byggs på en gemensam plattform. Den har fördelen av att vara unik för varje beställare, men innebär kostnadsbesparingar tack vare att viss infrastruktur delas med andra Ipsospaneler.
 • Klassisk panel
  Med en klassisk skräddarsydd panel får beställaren en egen skräddarsydd plattform som ingen annan har tillgång till och som även har anpassade portalfunktioner.
 • Utökad panel
  Vårt mest avancerade panelerbjudande ger beställaren en egen skräddarsydd panel som ingen annan har tillgång till och ökade anpassningsmöjligheter med vår högsta nivå av portalanpassning och medlemsengagemang.

Ipsos custom panels options

Ipsos custom panels benefits

Kund case

Kunder som vill optimera sitt kreativa utförande
AFFÄRSBEHOV: Ett ledande globalt skönhetsföretag ville optimera sin reklam och marknadsföring till viktiga segment. En viktig del av marknadsföringsstrategin är marknadsföringsmaterial som produceras under hela året, med unika bilder och unik utformning varje gång. Beställaren behövde snabbt få veta vad kunderna tyckte för att hinna med det snabba produktionsschemat.
LÖSNINGEN: En panel med över 3 000 kunder i Europa skapades för att utvärdera olika kreativa metoder för varje kampanj och ge feedback på produkterbjudandet, prissättningen och produkternas utseende. Nyckeltal som attraktionskraft och köpavsikt samlades in i en kumulativ databas för att analysera kampanjerna mot normer för alla kampanjer.
FÖRDELAR: Genom att involvera kunderna i utformningsprocessen, kunde beställaren identifiera utformningsfrågor före lanseringen och minimera risken för ett dåligt utförande. Utifrån den positiva återkopplingen från berörda parter utökade beställaren målet för panelen till att även inkludera strategiska initiativ och en ny utvärdering av produktkategorin. Programmet utvidgades till andra regioner, däribland Sydamerika.

Nya metoder