Bringing Life to life: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Social Intelligence

Social Intelligence, som också kallas ”social listening”, handlar om analys av data från sociala medier. Det ger underlag för strategiska beslut baserade på konsumenters attityder och beteende online.

Syfte och behov

Hur kan jag identifiera trender och hitta nya möjligheter på min marknad, för att därigenom skapa bättre innovationer?

Hur kan jag mäta vilken påverkan vår kommunikation har i sociala medier?

Hur ska jag bättre förstå hur vårt varumärke uppfattas och står sig på marknaden, genom att gå djupare i trender och upptäcka tidiga varningssignaler?

Erbjudande

Vi söker igenom diskussioner i sociala medier, bloggar och forum. Vi lyssnar in teman och noterar beteenden. Vi avkodar trender, får koll på din bransch, din produkt, ditt varumärke, vad och hur mycket som sägs om er och era konkurrenter. Social Listening inspirerar och ger en dagsfärsk temperaturmätning – vi omvandlar dessa viktiga insikter till tydliga rekommendationer.

Kund case

Vår kund i mäklarbranschen behövde en djupare förståelse för hur deras varumärke uppfattades på marknaden. Vi kompletterade deras brand tracker med månadsvisa sociala insikter. Resultatet gav kunskap som de direkt kunde agera på.