Opinion, samhällsfrågor och anseende: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Social Research Institute

Vi förstår vad som formar åsikterna bland medborgarna, bland de som använder offentliga tjänster och bland andra grupper som till exempel medlemmar och anställda.

Syfte och behov

  • Följa och analysera opinionsförändringar
  • Intressentundersökningar och dialoger
  • Utvärdera och mäta uppfattning om tjänster och mäta förbättringar
  • Mäta effekter och resultat av program och strategier
  • Identifiera förändrade beteenden hos medborgare/konsumenter och fastställa trender och deras konsekvenser

Erbjudande

Vi utformar, utvecklar och genomför undersökningar för att hjälpa kunder att fatta evidensbaserade beslut.

Samråd med medborgare och berörda parter

Ipsos nyttjar ett stort antal kvantitativa och kvalitativa metoder för att hjälpa beslutsfattare att utveckla och utvärdera politik, program och kommunikation.

Vi arbetar för att identifiera, segmentera och profilera viktiga målgrupper och för att hjälpa våra kunder att förstå hur de ska engagera befintliga och potentiella målgrupper.

 

Performance Management och förbättring av offentliga tjänster

Vi hjälper lokala, regionala och nationella myndigheter att förstå opinionen och medborgarnas beteenden i sociala och ekonomiska frågor.

 

Policyutvärdering och bedömning av program

Vi har erfarenhet av att arbeta med offentliga uppdragsgivare och icke-vinstdrivande organisationer i uppdrag som handlar om utvärdering av policy och program.  

 

Internationell utveckling/bistånd

Ipsos har expertis inom en rad internationella utvecklingsprogram, bland annat: jordbruk, det civila samhället, konflikthantering, mänskliga rättigheter och demokratiska styrelseformer, ekonomisk tillväxt och handel, utbildning, ekonomi och ekonomisk integration, miljö och naturresurser, utveckling av mänsklig och institutionell möjlighet, befolkningens hälsa och nutrition, jämställdhet, internationell diplomati och samarbete samt humanitärt arbete och katastrofinsatser.

 

Folkhälsa

Vi har utvecklat analysprogram för icke-vinstdrivande organisationer, sjukhus, integrerade hälsovårdssystem, nationella och regionala sjukförsäkringsbolag och andra hälsovårdsorganisationer.

Vi erbjuder engagerande tjänster och metoder (både kvantitativa och kvalitativa) för att hjälpa vårdgivare och systemansvariga att få fram den information de behöver för att fatta välgrundade beslut.

 

Politik och val

Ipsos har gedigen erfarenhet av att genomföra undersökningar som rör politik och val.

Sociala trender

Vi hjälper kunderna att identifiera de viktigaste sociala trenderna, både lokalt och internationellt. 

Kund case

Our dedicated Policy and Evaluation team leads a range of evaluation projects for UK, European and International clients across the public and not-for-profit sectors. Our multi-disciplinary team of evaluation professionals, economists, and policy experts harness our strength in conducting robust social research across the full spectrum of policy areas to deliver high quality and impactful end-to-end evaluation solutions for our clients.

Samhälle