Media- och varumärkeskommunikation: Ipsos Brand Health Tracking
OUR SOLUTIONS

Testa av din kommunikation för att optimera och säkerställa maximal effekt innan lansering

Idag finns en mängd val vad gäller såväl kanaler som utformning av olika reklamenheter för att locka och påverka konsumenten, förstärka eller förändra deras sätt att tänka på och välja just dina varumärken. Ipsos Connect erbjuder ett stort utbud av validerade, marknadsledande lösningar för att utveckla, optimera och utvärdera potentialen för din reklam, ditt innehåll och dina kampanjer.

Syfte och behov

Annonsörernas frågor har tydligt skiftat i fokus. Från frågor som; ”kommer den här reklamen att nå ut?” och ”är den kopplad till mitt varumärke?” till ”kommer min strategiska kampanj att fungera globalt, över flera marknader?”, ”engageras man av mitt innehåll?” och ”kommer kampanjen att lyckas skapa långsiktiga emotionella kopplingar till mitt varumärke?”.

Oavsett skifte i fokus så kvarstår den viktigaste frågan ”kommer den här reklamen att ha en positiv inverkan på mitt varumärke och hur kan jag på bästa sätt säkerställa att den gör det vid lansering på marknaden?” 

Erbjudande

Med validerade mått för framgångsrik reklam, kombinerat med djuplodande diagnostik samt möjlighet att jämföra resultaten med vår normdatabas, får du veta om din kommunikation kommer att stärka varumärket. Dessutom ger vi vägledning kring vad som eventuellt kan optimeras för att maximera effekten före lanseringen. Du kan testa all typ av kommunikation oavsett media: video, display, print eller varumärkes byggande innehåll, på tv eller mobilt och på olika plattformar.

Kund case

En kund inom snabbrörliga konsumentvaror lanserade globalt en prisbelönt, multi-kanal kampanj som lyckades stärka samtliga varumärken i portföljen samtidigt som den lyckades knyta kärnmålgruppen närmare varumärket. Innan kampanjen lanserades för-testades och validerades kampanjen med hjälp av ASI:Connect.

Medie & varumärkes kommunikation