Media- och varumärkeskommunikation: Ipsos Brand Health Tracking
OUR SOLUTIONS

Utvärdera effekten av investeringen för varumärket

Varumärken existerar inte i ett vakuum. Marknadslandskapet är i ständig förändring vilket påverkar hur väl varumärket och kommunikationen lyckas. Dagens marknadsförare har tillgång till fler nyckeltal än någonsin och nyckeln till framgång är att integrera all denna kunskap för att forma rätt strategi för varumärket och säkra framtida tillväxt.

Syfte och behov

Du har tillgång till mer information om ditt varumärke än någonsin via allt från media investeringar och försäljningsdata till antal likes, delningar och visningar online. Men inget kan ersätta dina kunders åsikter. Det primära är att skapa en läroprocess, ett Ekosystem, som integrerar samtliga datakällor, från traditionella undersökningar, sociala medier till passiv datainsamling. Då kan vi generera de insikter som behövs för att nå verklig framgång på marknaden.

Erbjudande

Varumärkestracking för att guida varumärkes- och kommunikationsstrategin

Ipsos Connects trackingprogram integrerar data från undersökningar, sociala medier och passiv datainsamling för att hjälpa kunder att bygga starka varumärken, och svarar på frågor som:

  • Hur går det för mitt varumärke? Hur förhåller sig varumärket till konkurrenterna?

  • Vad behöver vi göra för att växa?

  • Hur fungerar min reklam?

  • Hur kan jag anpassa min kommunikation och media val för att få bäst hävstång för mitt varumärke?

Ipsos varumärkesramverk Brand Value Creator (BVC) har bevisat starkast validering med marknadsandel. BVC har validerats med över 20 000 datakörningar, i 30 kategorier i över 45 länder för över 1 250 varumärken. Genom att inkludera Brand Value Creator i trackingen kan vi ge våra kunder strategisk vägledning om hur de bäst kan påverka varumärkets tillväxt. Ipsos omfattande databaser med normer och insikter från över 100 kategorier hjälper oss både att utvärdera såväl effektiviteten i kampanjen som att vägleda hur vi kan optimera arbetet inför nästa kampanj.

En digital lösning som mäter effekterna av reklamfilm online

Vikten av framgångsrika reklamfilmer på sociala plattformar är tydligare än någonsin. Kampanjer som inkluderar video online mäts ofta med digitala mått som antal visningar och klick, men de måtten visar inte reklamens varumärkeseffekt. Vår lösning ger annonsören möjlighet att fatta rätt beslut om vilken reklam som har störst möjligheter att skapa önskad varumärkeseffekt genom att kombinera insikter från attityder (webbenkät) med beteendedata (annonsexponering) och profildata registrerad på t ex Facebook.

  • Lösningen kan användas för att testa reklamfilmer på Facebook innan lansering eller ”on the go” dvs. när kampanjen precis är lanserad på marknaden för att optimera efter utfall.

  • Facebook-användare som exponeras för en kampanj bjuds in till en undersökning på själva plattformen och får svara på ett antal standardfrågor som ger tydliga insikter om effekten för varumärket. Ett matchat urval av konsumenter som inte har exponerats för kampanjen tillfrågas också att delta. Effekten av kampanjen för varumärket härleds sedan genom att jämföra varumärkeseffekten mellan de som exponerats för kampanjen och de som inte sett dvs. kontrollgruppen.

Kund case

Kunder integrerar vanligen uppföljningen av sin kommunikation med varumärkestrackingen, eftersom all reklam i princip är designad att påverka varumärket. Via en kampanjmodul (utökad intervjutid) kan vi analysera vad kampanjen och media mixen bidrar med för varumärket utifrån målsättningar. Analysen ger svar på kampanjens effektivitet som helhet men identifierar även vad enskilda kanaler bidrar med för att guida optimering framåt – antingen i det kreativa eller i kanalval. Fördjupade analyser kan även förklara hur olika kanaler i mixen samverkar för att förstärka budskapet och optimera media mix framåt.

En annonsör inom snabbrörliga konsumentvaror skulle lansera ett nytt sub-brand på marknaden. Inför lanseringen testades tre reklamfilmer i syfte att selektera den film som bäst levererade på målsättningarna för lanseringen. Hade kunden enbart fokuserat på beteendedata, som hur länge folk tittade på reklamen, hade det lett till ett felaktigt beslut. Genom att kombinera attitydrelaterad undersökningsdata med faktisk beteende- och profildata fick annonsören ett beslutsunderlag som gjorde att de tryggt kunde välja rätt film för sin kampanj.

Medie & varumärkes kommunikation