Media- och varumärkeskommunikation: Ipsos Brand Health Tracking
OUR SOLUTIONS

Utveckla engagerande innehåll och effektiv kommunikation

Framgångsrikt innehåll och effektiva kampanjer startar med idéer som engagerar. Oavsett om du ska utveckla en ”Big Idea” för att guida din multi-kanal kampanj eller om du vill undersöka vilken media strategi som är mest kostnadseffektiv för att nå rätt målgrupp ger Ipsos Connect dig de insikter du behöver för att lyckas.

Syfte och behov

Vår omvärld förändras snabbt vilket skapar nya utmaningar för varumärken. Mediefragmenteringen, nya plattformar med snabb spridning och dramatiska beteendeförändringar gör det allt svårare för ett varumärke att nå ut och få uppmärksamhet. Det har också blivit svårare att avgöra hur den begränsade budgeten bäst ska fördelas mellan samtliga kanaler. Borde en större del av budgeten gå till digitala plattformar eller är TV fortfarande den bästa kanalen?

Den roll varumärken spelar i människors liv och hur vi väljer mellan olika varumärken är däremot tämligen stabil och förändras betydligt långsammare. Vår erfarenhet är att varumärken som fokuserar på att utveckla ”Big Ideas” och planerar för hur de kan nå sina marknadsföringsmål med hela kanalmixen också är de som lyckas bäst med att vinna människors uppmärksamhet och driva attraktionskraften i varumärket.

Erbjudande

Utveckla kommunikativa idéer baserat på konsumentinsikt och skapa integrerade varumärkes byggande kampanjer över samtliga kanaler baserat på en stark ”Big Idea”  

Att ha en ”Big Idea” är idag viktigare än någonsin.  ”Big Ideas” bidrar till att frigöra en kreativ styrka genom att forma strategin för all varumärkeskommunikation, vilket kan leda till framgångsrik kommunikation som kan användas över flera regioner och i olika format. Ipsos Connect ger djuplodande konsumentinsikter om varumärkens ”Big Ideas” för att guida och forma den kreativa briefen.

Oavsett kundbehov, varumärke eller marknad, kombinerar vi kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi använder oss både av traditionella och nya lösningar (t.ex. att mäta System 1, sociala nätverk och chatt forum), för att på så vis bygga ett lärande i en iterativ process som stimulerar och utvecklar bra kommunikativa idéer.

Optimera media placeringen i multi-kanal kampanjer baserat på konsumentinsikt

För att effektivisera media planeringen i multi-kanal kampanjer har Ipsos Connect utvecklat en interaktiv portal som innehåller ett optimeringsverktyg och en webbaserad simulator. Simulatorn används för att ta fram olika scenarier baserat på insikter från undersökningar.

Kund case

I nära samarbete med ett stort livsmedelsföretag hjälpte vi kunden att omdefiniera varumärkets övergripande kommunikativa idé för att stärka relevansen i och re-vitalisera varumärket. Efter att ha identifierat potentialen i ett mer emotionellt laddat koncept valde kunden och reklambyrån att utveckla en kreativ idé som inte bara stärkt varumärket utan som också blev en viral framgång online.

En kund med en reklambudget på 18 miljoner övervägde att dra ned på sin TV investering. Resultaten från Ipsos MediaTIPs visade att den tidigare media allokeringen av investeringen inte var optimal utifrån målsättningen med reklamen. Att minska satsningen i TV skulle få en negativ inverkan på kundens mål med marknadsföringen, att bygga kännedom och förståelse för varumärket.

Medie & varumärkes kommunikation