Innovation, varumärke och marknad: Ipsos Market Strategy and Understanding
OUR SOLUTIONS

Vägen till inköp och shoppingbeteendeanalys

Ipsos har utvecklat en stark global expertis inom ”Path to Purchase” inköpsprocessen och shoppingbeteendeforskning.

Syfte och behov

Hur kan jag förstå hur konsumenterna fattar sina beslut i butiken och på e-handelssidor?
Hur kan jag förstå effekten av sociala medier vid inköpsbeslutet?
Hur kan jag organisera mina gångar och hyllor för att generera den största möjliga försäljningen?
Hur kan jag bäst marknadsföra shoppingupplevelsen för mitt varumärke?

Erbjudande

Våra experter har utvecklat lösningar som hjälper dig att förstå effekten av e-handel och digital information i aktörernas värdekedja.

Hur man rekryterar nya kunder

Med Bridge, en ny kvalitativ lösning, sammanför vi befintliga och potentiella användare. Ur dialogen mellan dessa hittar vi insikter kring hur man får potentiella användare att tippa över och börja köpa ditt varumärke. Resultaten hjälper dig att utforma kommunikation, touchpoints, kampanjer och förpackningar.

Att hitta rätt konsumenter vid rätt beröringspunkt

Med LIFE Path kan du förstå hur konsumenterna gör sina val längs vägen till inköp och identifiera vilka touch points som genererar mest försäljning. I LIFE Path integreras kvalitativa och kvantitativa analyser med omvärldsbevakning i sociala medier och passiva mätningar.

Att hitta den bästa placeringen för dina produkter

Med Adjacencies kan du ta reda på det bästa sättet att placera produkterna, genom att se hur kunderna organiserar dina produkter. Decision Navigation Tree hjälper dig att optimera dina planogram med mobil teknik, neurovetenskap och eye tracking. Och när det gäller att optimera sortimentet och justera det utifrån olika återförsäljarstrategier, kan Efficient Assortment hjälpa till att identifiera den kombination av artiklar som genererar mest försäljning.

Att skapa inköpstillfällen

Vi erbjuder en modulbaserad portfölj av testlösningar– från idéutveckling till sållning och tester av hur produkterna kommer att lyckas på marknaden. Vilket stadium du än är på, kan vi snabbt och exakt berätta vad som kommer att fungera och vad som inte kommer att göra det.

Att ta reda på vad som verkligen händer i butiken

Engage Lite erbjuder kvantitativ återkoppling på hur butikerna uppfattas och kundernas upplevelser. Uppgifterna samlas in i butiken av diskreta observatörer, och visar hur du kan optimera inköpsflödet, hur många procent av kunderna som interagerar med personalen och produkterna, genomsnittlig shoppingtid och i vilka zoner kunderna väljer produkter.

Kund case

Our clients are using our expertise in order to increase in-store performance.

Konsument & shopper