Våra värdeord

5 värdeord som förenar Ipsos 16 664 medarbetare

Att följa dessa värderingar i den dagliga verksamheten innebär att förmedla vår kultur till våra kunder och mer generellt till resten av samhället. De vittnar om vår övertygelse och vårt engagemang, och särskiljer oss.

Våra värdeord

Dessa fem värdeord inspirerar alla anställda i vårt arbete.

Vårt motto; ”Proud to be Ipsos”, visar att vi respekterar vårt kulturarv.

Proud to be Ipsos

Hämta Proud to be Ipsos