Ipsos Market Strategy and Understanding - Innovation, varumärke och marknad
Innovation, varumärke och marknad: Ipsos Market Strategy and Understanding
OUR SOLUTIONS

Varumärkesstrategi

Konsumenters relation till varumärken har förändrats i och med den ökande globaliseringen och ny teknologi, vilket gör det mer utmanande för varumärken att behålla sin position. Ipsos hjälper dig att bygga starka varumärken i dagens allt mer komplexa värld.

Syfte och behov

Hur kan jag identifiera de viktigaste drivkrafterna för att bygga upp ett starkt varumärkeskapital?
Vilka är de viktigaste parametrarna för att strukturera en varumärkesportfölj?
Hur kan jag optimera min varumärkesportfölj för att maximera försäljningen?
Inom vilka potentiella kategorier borde mitt varumärke utökas?
Vilka otillfredsställda behov måste utnyttjas för att skapa förnyelse?

Erbjudande

Ipsos experter hjälper dig att bygga starkare varumärken genom att stärka ditt varumärkeskapital, definiera den bästa positioneringen och förvalta din varumärkesportfölj. Vi genomför också analyser som kartlägger både känslomässiga och funktionella konsumentbehov med vår Censydiam-kompass.

Positionering

Vi undersöker vilka drivkrafter som finns inom din kategori och hur ditt varumärke svarar mot dessa. Vi utformar potentiella scenarier för varumärkespositionering och tillväxt. Det ger dig ett tydligt perspektiv på framtida tillväxtmöjligheter.

Varumärkesutvidgning och innovation

Som ett första steg hjälper vi dig att identifiera och kvantifiera de viktigaste insikterna och möjligheterna för varumärket. Vi använder dessa insikter som en språngbräda för att utveckla nya idéer, koncept och produkter. De kan sedan testas och valideras.

Förstå konsumenternas motiv

Censydiam är ett ramverk som vi använder för att undersöka konsumenternas drivkrafter på ett systematiskt sätt där vi kartlägger både känslomässiga och funktionella behov hos konsumenterna. Det används för att förstå hur du skapar relevans för varumärken eller hur du identifierar vilka associationer och fördelar som bör användas inom konceptutveckling och kommunikation så att konsumenterna lättare kan knyta an till ett varumärke.

  • Censydiam Brand Dip: Ett verktyg som pejlar läget för ditt varumärke, som gör att du snabbt kan fatta beslut.
  • Censydiam Social: Ett verktyg för att förstå konsumenternas motiv i konversationer på nätet, för att säkerställa att ditt varumärke levererar rätt innehåll i sociala medier i rätt kanal.

Kund case

Bringing emotion to banking: Banking in Thailand is becoming very competitive with each bank trying to develop a unique positioning. Our client’s brand was performing well, but our client felt that the current brand strategy, which focused on functional benefits, had reached its maturity. The client needed to know how to strengthen the brand and gain more share. We leveraged our proprietary Censydiam model to add a more emotional set of drivers to the existing functional benefits. As these drivers were linked to current business success, Ipsos was able to simulate the potential gain in market share.

Improving and activating musical brands: A musical instrument client had built a strong portfolio of brands over the years. Yet they were struggling with what brands to prioritise and how best to activate the brands on a global level. Using our needs-based Censydiam model we were able to identify the tensions and gaps in the client’s portfolio, as well as the best unique platform for each brand. This formed the basis for further fine-tuning of the brand DNA, as well as direction for activation, including communication, and distribution.

Stretching to new categories: Facing increased competition, market maturity and commoditization in the padlocks category, our client wanted to explore extending the brand into the broader Safety & Security category. The client had already identified some categories where he felt that significant growth was possible. So he wanted to prioritize the categories for future brand stretch and innovation opportunities. What does their brand stand for today, how credible is the brand in these new spaces and what value would it bring? Combining qualitative and quantitative research as well as sales data we narrowed down the opportunities. On top of that, we defined key brand drivers that the client could leverage to build its equity in these new categories.

Growing market shares by understanding needs: Our client had built a strong and solid technical reputation in producing sportswear. They were the first brand in running shoes in a very competitive sports market. They had the ambition to double their share. Through a series of studies (including in-depth interviews, social listening and structured interviews) we unraveled the key needs in sports and how brands at that time delivered on these needs. We identified several strategic options for our client, which we helped to develop into concrete actions through activation workshops. The result was an impressive growth in shares in the following years.

Konsument & shopper