Packaging Research | Innovation | Ipsos
Innovation

Ambalajlama Araştırma

OUR SOLUTIONS
Ambalajlamanın potansiyelini değerlendirmek, en üst düzeye çıkarmak ve öngörmek.

Ambalajlama, marka kimliğinin temel unsurudur. Ipsos, ambalajlamanın tüketici talebini etkilemede oynadığı rolü ortaya çıkarma konusunda 40 yıllık tecrübeye sahiptir.

Ipsos, tüketicilerle tasarımcılar arasında bir bağ kuran ambalajın geliştirilmeye başlandığı aşamadan çalışmaya başlar ve ev testleri ile onay aşamasına kadar süreçte destek olur. Şu anda aktif ve pasif öğrenmeden gelen bilgilerle satış potansiyelinden gelen somut verileri bir araya getiren davranış bilimlerine odaklanıyoruz.  Marka ve tasarım ekipleri bu bilgileri ambalajlarını optimize etmek için kullanır.

Ipsos, Simstore (sanal raf arama) ile sınıfının en iyisi 2D, 3D ve 360 derece online alışveriş ortamlarını 90 pazarda yaptığı saha testleriyle bir araya getirir. Geliştirmenin ilk safhalarından son onay aşamasına kadar, temelini davranış bilimlerinden alan açık ve kapalı yöntemler kullanarak risk tabanlı değerlendirme yapmaktayız.

Tasarım kararlarını yönlendirmek için ayırt edici varlıkların rolü değerlendirilirken sprint oturumları, günler içerisinde derin kalitatif içgörü ve kantitatif güven sağlar. Tarama ve evet/hayır testleri, ticaret ve kanal gerçekliğinden bağımsız olarak gerçeğe daha yakın bağlam içi değerlendirme yapmayı sağlar. Son olarak, Ipsos’un dünyanın bir numaralı ürün ve UX testleri konusundaki uzmanlığı sayesinde, ambalajlama performansının piyasa gerçeklerine göre kapsamlı ve işlemeye uygun içgörü elde etmeyi sağlar.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Pl2VCriVkOQ 

Global iletişim bilgilerimiz: Ian Payne