Müşteri & Çalışan İlişkileri: Ipsos Loyalty
Müşteri & Çalışan İlişkileri: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Çalışan Katılımı

Katılımın sağlandığı bir iş gücü, başarılı dönüşümün temel unsurudur. Ipsos ekipleri çalışan katılımınızın seviyesini değerlendiren, geliştiren ve bu hususta karşılaştırmalarda bulunan programlar tasarlıyor. Peki bizi farklı kılan ne? Sonuçların ötesine geçiyoruz ve sürdürülebilir performansı besleyen anlamlı bilgiler ve uygulamaya yönelik çözümler sunuyoruz.

Müşteri Bağlamı

Ekiplerinizin katılım seviyesi nedir?
Belirlenen stratejiye destek sağlıyorlar mı ve bir adım öteye geçmeye hazırlar mı?
Güçlü ve zayıf yönleri neler?
Gerekli önlemleri almaları için yöneticilerinizin elini nasıl güçlendirebilirsiniz?
Dijital çağın bu konu üzerindeki etkisi nedir?
Yeteneklerinize uygun ve kurum dışı işe alım hedeflerine hitap eden İşveren Değer Önerisinizi (Employer Value Proposition) nasıl tanımlarsınız?

Çözümlerimiz

Katılım Stratejisinin Tanımlanması

  • Gerçek bir etki oluşturan katılım stratejilerini tanımlamak için küresel ve yerel çaptaki kuruluşunuzla birlikte çalışıyoruz

Çalışan Katılımı Araştırması

  • Kuruluş genelindedeki çalışan katılım seviyesini ölçün
  • Dengeli puan kartınız için doğru göstergeler ve bileşenleri tanımlayın
  • Yöneticilerinizin elini değişiklik yapma ve ekipleri ile iç içe geçme konularında güçlendirecek bir araç haline döndürmek için katılım araştırmasından yararlanın.

Employer Value Proposition (EVP) Tanımlanması ve Takibi

  • Tutarlı bir işveren değer önerisi geliştirin
  • Gelişiminizi devam ettirmek için yüksek potansiyellerin dikkatini çekin
  • İstihdam kampanyanızı test edin
  • Pazardaki itibarınızı çevrim içi ve çevrim dışı olarak takip edin

E-işe alım sitenizi ölçün

Örnek Vaka Çalışmaları

Küresel çapta önde gelen bir enerji örnek olay çalışması [Çalışan Katılımı Araştırması] → büyük değişimlere neden oldu, şirket 2012’den beri İK stratejisinin özünde çalışan katılımı yaklaşımı uygulamakta. Ipsos şirketin 10 ülkede 140,000’den fazla çalışanı hedef alan yıllık katılım anketi çalışmasını yürütüyor. İlk hedef çalışan katılımını ölçmek, Grup kültürünü oluşturmak ve şirket içi çalışma ortamını gözlemlemek amacıyla dünya çapında eşsiz bir program yaratmaktı. Süreç şuan kapsamlı bir şekilde kuruluş yapısına entegre edilmiş durumda ve araştırma yönetimsel uygulamaların gelişimine katkı sağlayan bir araç olarak görülüyor.

Tarımsal gıda ürünlerine yönelik piyasa lideri için bir örnek olay araştırması [EVP tanımı ve gözlemi] → hızla büyüyen ve hırslı istihdam hedeflerinden dolayı, pazar lideri bir tarımsal gıda üreticisi EVP yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Geniş kapsamlı bir masabaşı araştırması aşamasını takip ederek 8 ülkede hem kurum içi (örn. yeni işe alımlar, bordrolu çalışanlar ve yöneticiler) hem de kurum dışı hedef kitleyi (örn. ticari ve operasyonel/mühendislik alanlarda görev alan genç profesyoneller) temel alan bir kalitatif çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında bir ayda Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya’da Ipsos tarafından toplamda 60 adet focus grup çalışması gerçekleştirildi.