Curation | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Curation

OUR SOLUTIONS
Birden çok veri kaynağını ilgi çekici, işlem yapılabilir, bağlama uygun içgörülere dönüştürün.

Bugün işletmelere çok sayıda bilgi akışı gelmektedir - artık birçok veri setinden anlamlı sonuçlar ve aksiyonlar almanın çok zor olduğu ‘bilgi obezitesi’ çağını yaşamaktayız.


Mevcut tüm verileri sıralayarak ve kurum içindeki paydaşlara görüş ve öncelikleri ileterek daha hızlı ve bilinçli kararlar alın.


Ipsos’un Curation hizmeti, birçok veri kaynağını bir araya getirerek ve harekete geçmek için ilham veren zengin hikayeler üreterek tüketici merkezli içgörüler sunar. Ayrıştırılmamış işletme sorunlarına daha geniş bağlamda yaklaşır ve verilerin ötesinde ‘neden’ ve ‘ne yapılması gerekir’ sorularına yanıt verir. Karşılığında alacaklarınız:

  • daha geniş bir bağlamda verileri analiz ederek daha iyi, daha eyleme geçirilebilir içgörüler;
  • işletme konusu ile ilgili olarak tüketici odaklı içgörüler;
  • paydaşların hatırlayacağı empati kuran, ilgi çekici hikayelerle çıktılar.

Ipsos, küresel stratejik düşünürler ve hikaye anlatıcılardan oluşan ağımızın  - Ipsos Curation Center - ortak zekasını kullanarak içerik oluşturma projeleri ve programları yürütmektedir. İşle ilgili sorunlara yanıt bulmak ve etki yaratmak için mevcut tüm verileri birleştirir, ayrıştırır ve basitleştirir. Küratörler, patentli sistemimizi kullanarak içgörüler elde etmek için veri bilimcileri, gösterge bilimcileri, kategori veya konu uzmanları, tasarımcılar ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok disiplinden uzmanları bir araya getirir.

Curation framework | Ipsos

Sonuçta sosyalleşme alanımız gibi dijital çıktılar, Insight Cloud, oyun kitapları, mikrositler, videolar, podcast'ler, deneyimler, atölye çalışmaları, yazılım yarışmaları gibi birçok çıktı ortaya çıkmaktadır.

Global iletişim bilgilerimiz: Emma Grand ve Radhecka Roy